Ε. Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ

Ψηφιακός Σχεδιασμός Κτιρίου - Σχεδιασμός Ψηφιακού Κτιρίου: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4127
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας