Ε. Θ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6ΟΥ

Ακουστική και Σχεδιασμός Χώρων Ακρόασης: διαθέσιμο υλικό

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4235
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας