Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 7ΟΥ

Β: Μορφολογία και Σημαντική Χριστιανικού Ναού: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4168
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Παρασκευή 12.00-14.45 (κτ. Τοσίτσα, 2ος όρ., γρ. διδάσκοντα)