Ε. Θ. Γεωμετρικών Εφαρμογών 7ου: διαθέσιμο υλικό

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4239
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τρίτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ310)