Ε. Θ. ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 8ΟΥ

Δημόσιες δράσεις με επιτελεστικές τακτικές: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4166
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας