Ε. Θ. ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ

Ταυτότητα, Διαφορετικότητα, Χώρος: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4199
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας