ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8

Γ: Σχεδιασμός, Αστικές Πολιτικές και οι Πόλεις: διαθέσιμο υλικό

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4227
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης