Ε. Θ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 9ΟΥ

Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Διαχείριση Πληροφορίας στο Σχεδιασμό και την Κατασκευή: διαθέσιμο υλικό

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4118
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-18.15 (κτ. Τοσίτσα, αιθ. Τ307)