Εργαστήριο Φωτογραφίας και Εντύπου: διαθέσιμο υλικό