ΤΟΜΕΑΣ Ι

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας: διαθέσιμο υλικό

Τοποθεσία: 
Κτήριο Τοσίτσα, 2ος όροφος