Η λειτουργία της Σχολής και του ΕΜΠ στην εποχή του κορονοϊού