Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών της Σχολής παρουσιάζει συνοπτικά την Οργάνωση της Σχολής με τη διάρθρωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών μονάδων της, με τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εικονογραφεί τους χώρους της Σχολής, εμπεριέχει τον Κανονισμό της Γραμματείας και παρουσιάζει αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών με τα υποχρεωτικά και τα κατ επιλογήν μαθήματα.

Κατά τη σύνταξη του Οδηγού Σπουδών χρησιμοποιήθηκαν με μερικές αναθεωρήσεις οι προηγούμενες σχετικές εκδόσεις καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π.: https://www.arch.ntua.gr. τα οποία εμπλουτίστηκαν με στοιχεία που δόθηκαν από τη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων.

Την επιμέλεια του Οδηγού Σπουδών 2015-16, είχε η Δήμητρα Νικολάου, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Ο σχεδιασμός έγινε στο Εργαστήριο Προσομοίωσης με Η/Υ για τον Αρχιτεκτονικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό από την Ευαγγελία Φραγγεδάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό Ε.Τ.Ε.Π.

Το φωτογραφικό υλικό του Οδηγού προέρχεται από το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη, με υπεύθυνο φωτογράφο τον Χαράλαμπο Λουϊζίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό Ε.Τ.Ε.Π. και από τα προσωπικά αρχεία των διδασκόντων.

Όλα τα θέματα που παρουσιάζονται αποτελούν εργασίες των σπουδαστών/στριών της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. με την επίβλεψη των μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό εδώ: Οδηγός σπουδών 2015-2016