Αθανάσιος Κότσενος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3787
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο