Παρασκευή Ψαράκη - Καλουπτσίδη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1204
  • 210 772 2404
Βαθμίδα: 
Τέως Kαθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Πτυχίο Μαθηματικού από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • M.Sc Πολιτικού Μηχανικού-Συγκοινωνιολόγου από το Washington University (USA)
  • Διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο