Ελισάβετ Βιντζηλαίου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1272
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1273
Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Κοινά Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Επιλογής Κατεύθυνσης