Χαράλαμπος Ιωαννίδης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2686
Fax Εσωτ.
  • 210 772 2677
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Επιλογής Κατεύθυνσης