Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος

Τομέας: 
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • ΜΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης