Θεοδώρα Βουτσινά

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3703
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3701
Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

Πτυχίο  Γλυπτικής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 1977

Πτυχίο Ιστορικών και Θεωρητικών σπουδών ΑΣΚΤ 1979

 

 

Γνωστικό αντικείμενο: 
Πλαστική μικρής και μεγάλης κλίμακας στον αρχιτεκτονικό χώρο, με πολλαπλά υλικά και τεχνικές

Μαθήματα