Παναγιώτα Θεοδωρά

Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

 _  Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού _ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 _ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [Master] στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη _  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών _ Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 _ Post Master Diploma in City and Regional Planning with a concentration in Transportation and Infrastructure Systems Planning _ School of Design _ University of Pennsylvania, Philadelphia U.S.A. ["UPS Foundation Transportation Programme Fellowship"]

 _ Διδάκτορας Μηχανικός Ε.Μ.Π. _ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών _ Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας [Υποτροφία Ι.Κ.Υ.]

 _ Μεταδιδακτορική Έρευνα _ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης  _ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών [Υποτροφία Ι.Κ.Υ.]

 


Γνωστικό Αντικείμενο

Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές του Σχεδιασμού του Χώρου


 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο