Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
"Το Σχέδιο και το Χρώμα, ως μέσα ανάδειξης των πλαστικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν τον Ζωγραφικό Χώρο"