Βαρβάρα Καραπάνου

Γραφείο: 
Κτ. Τεχνικής Υπηρεσίας, 1ος όροφος
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3751
Fax Εσωτ.
  • 210 772 4003
Βαθμίδα: 
Μόνιμο Προσωπικό