Βασιλική Κόκκορη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3374
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

 

  • Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήμα  Ιστορίας και Αρχαιολογίας,   Λίαν Καλώς,  2013
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Βυζαντινή Ιστορία στα πλαίσια του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών,  τμήμα Ιστορίας  και Αρχαιολογίας της  Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Άριστα, 2007
  • Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  Λίαν Καλώς(7.10), 2003
  • Πτυχιούχος ΤΕΙ-Αθήνας, τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Λίαν Καλώς(7.83), 1993                 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ιστορία Αρχαίων & Βυζαντινών χρόνων

Γυναίκες / Έμφυλες σχέσεις

Ιστορική γεωγραφία

Ανθρωπογεωγραφία

Μειονότητες

Σύμβολα και συμβολισμός

Επιστήμη της Πληροφόρησης

 

ΜΑΘΗΜΑ

Φύλο & Χώρος

Η Βασιλική Κόκκορη είναι Ιστορικός Βυζαντινολόγος. Κάτοχος Master στη Βυζαντινή Ιστορία της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών  & Διδακτορικού Διπλώματος(PhD) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας  & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας.

Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Εφαρμογών στο ΤΕΙ Αθήνας  και έχει  διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις άρθρων και  εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει εκδοθεί η διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Η Γυναίκα στα Ονειροκριτικά κείμενα: από την ύστερη Αρχαιότητα έως το ύστερο Βυζάντιο», Andy’s Publishers, Αθήνα 2015.

Για την εργογραφία βλ.: https://auth.academia.edu/VassilikiKokkori/