Μαρία Ξηρογιάννη

Γραφείο: 
4ος όρ., κτ. Τοσίτσα (γραφείο)
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3964
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)