Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

 

2018, Postgraduate Certificate in Higher Education (PGCHE), University of Nottingham

1992, Master of Architecture in the Urban Landscape, University of Southern California, Los Angeles

1989, Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

 

ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2012, Εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

2005, Ενεργειακός Σχεδιασμός & Περιβαλλοντική Ποιότητα των Κτιρίων, (β' εξαμ. MSc in Renewable Energy, EUREC Agency), ΚΕΚ ΕΚΠΑ

1997, Διοίκηση Έργων, ΕΛΚΕΠΑ

1996, Advanced Training in Passive & Natural Cooling Techniques & Systems for Energy Conservation, ΕΚΠΑ, Αστεροσκοπείο Αθηνών, EU/ DGxii, Αθήνα.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Fellow of the Higher Education Academy (FHEA), United Kingdom (2015)

Ενεργειακός Επιθεωρητής  ΕΥΠΕΝ (2010 -2013)

Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ, κατ.6Γ & 7Α (2000-2013)

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος ΤΕΕ 1990

Fulbright Scholars Association of Athens, Greece 1991
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Δομή και μορφή στην Αρχιτεκτονική
  • Ενσωμάτωση τεχνολογιών στην Αρχιτεκτονική
  • Διπλές όψεις και άλλες εφαρμογές στις όψεις των κτιρίων
  • Αρχιτεκτονική εκπαίδευση

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
2015 Jing, R., & Kostopoulos, K. (2015). Architectural evaluation of historic sites through site surveys in Ningbo China. Proceedings of the 8th FARU International Conference 'Making built environments responsive' (σσ. 143-156). Colombo: Faculty of Architecture, University of Moratuwa.

2007 Λιανός, Ν., & Κωστόπουλος, Κ. (2007). Η Εφαρμογή των Όψεων Διπλού Κελύφους και η Επίδρασή τους στη Μορφή των Σύγχρονων Κτιρίων. Πρακτικά του Συνεδρίου Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και προκλήσεις, (σσ. 81-86). Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Ζήτη

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

(1995) Commended Architects – 50A, Zephyr – European Passive Cooling Architectural Ideas Competition (σ. 43), University College Dublin

(1991). Greek Pavilion. Biennale di Venezia V Mostra Internationale di Architettura
(σ. 128). Milano : Electa

(1994). Greek Pavilion, Venice Biennale 1991, Architectural Monographs No 35: Panos Koulermos (σσ. 130-135). London : Academy Editions

Αντωνίου, Θ. (2015, Νοέμβριος). Η Κίνα στο Κατώφλι του κόσμου (Συνέντευξη), Logistics & Management(147), σσ. 32-35 

Αρχιτεκτονικό Έργο. (2010). Ανάκτηση από Ιστοσελίδα περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ: http://www.ktirio.gr/default.aspx?action=showarchitects&catid=147&archid=8

Κυφιώτη, Α. (2006, Ταχυδρόμος). Στις παρυφές της Πεντέλης. σσ. 64-67/  Ελληνικά Σπίτια, Ειδική Έκδοση Εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, σσ. 44-51

Κωστόπουλος, Κ. (1991). Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αρχιτεκτονικά Θέματα(25), 47

Μάκρα , Τ. (2008). Καθαροί όγκοι. Super Deco Ταχυδρόμος, σσ. 64-69.
Μανιδάκης, Μ., Χαριτάτος, Χ., Κερασώτης, Α., & Κωστόπουλος, Κ. (1987). Δημαρχείο και πολιτιστικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου. Αρχιτεκτονικά Θέματα, 58

Διοικητήριο Νομού Βοιωτίας. Αρχιτεκτονικά Θέματα(23), 185 (1989)

Στεφανίδου, Μ. (1998). Η σχεδιαστική φιλοσοφία σε εκθέσεις αυτοκινήτων πολλαπλών
χρήσεων. The World of Buildings, (14), σσ.100-106

Τσακόπουλος, Π. (2011). Δ & Α Μπίρης: το αδιάκοπο Feedback ενός αρχιτεκτονικού
εργαστηρίου. Ελληνικές Κατασκευές(154), σ. 80

Σύντομο Βιογραφικό

2018-παρόν            Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Eπίκουρος Καθηγητής,               Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στη Σύνθεση Κτηριακών Έργων                                      

2013 – 2018            University of Nottingham, Ningbo, China, Course Director BEng Architecture RIBA / Assistant Professor

2010 – 2013            Ενεργειακός Επιθεωρητής 

2010 – 2013            ΤΑΜ Πατρων, Διδάσκων 

2007 – 2010            J/V ATP GmBH - DIMAND SA, Διοίκηση έργου/ Επίβλεψη, Θεσσαλονίκη

2006                          ΣAM /ΕΜΠ, Διδάσκων 

2003 – 2011            ΤΑΜ / ΔΠΘ, Διδάσκων 

2003 –                       Ιδιωτικό Αρχιτεκτονικό Γραφείο, Αθήνα

2001 – 2004             Jacobs GIBB - ATHOC 2004 

2001                          LMN, Διοίκηση Έργου

1997 – 2001             HOCHTIEF - New Athens International Airport, Architect-Coordinator

1994 – 1997             A. Σαμαράς & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες, Αθήνα

1993 – 1994             Καλυβίτης, Λεονάρδος Αρχιτέκτονες

1992 – 1993             Στρατιωτική θητεία 

1987 – 1990             Ομάδα μελέτης Διοικητηρίου Νομού Βοιωτίας, 

1986 – 1987             Αρχιτεκτονικό Γραφείο καθ. Κ. Μπίρη & Συνεργατών

 

key Output

ALDI Logistic Centers, Διοίκηση έργου, επίβλεψη (2008-2010), ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης

Μονοκατοικία στη Πεντέλη, μελέτη, κατασκευή (2007)

Επέκταση Μονοκατοικίας, Πεντέλη, μελέτη επίβλεψη(2004)

ΑΘΗΝΑ 2004, Overlay Design Manager (2001-2004)

Athens 2004 Chief Coordinator Signage (2004)

Extra-Schengen Modification, Satellite Building, επίβλεψη, 2001

New Athens International Airport (NAIA),  Finishes ,Cladding, ShopFronts, Signage

Kostopoulos, Vrettou, Biris , Zacharopoulos, Έπαινος, European Passive Cooling Architectural Ideas Competition - Zephyr (1995)

Biennale Βενετίας, ομάδα Π. Κουλέρμου (1991)

Α' Βραβείο - Διοικητήριο Βοιωτίας στη Λειβαδιά (1989) μέλος ομάδας μελέτης

Υπότροφος Fulbright , 1990

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο