Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στη Σύνθεση Κτηριακών Έργων