Περικλής Γουλάκος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3924
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
Βαθμίδα: 
Τέως Λέκτορας
Τίτλοι σπουδών: 
  • Α.Σ.Κ.Τ. Χαρακτική – Κεραμική
  • Υπότροφος του Ι.Κ.Υ. σε μεταπτυχιακές Σπουδές Εσωτερικού με επιβλέποντα Καθηγητή Θ. Εξαρχόπουλο
Γνωστικό αντικείμενο: 
Η ζωγραφική και το σχέδιο με έμφαση στη διερεύνηση του χώρου με πολλαπλά μέσα