Βασίλειος Γκικαπέππας

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση (ΦΕΚ διορισμού 633/22.04.2019 τ. Γ΄)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο