Βασίλειος Γκικαπέππας

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση (ΦΕΚ διορισμού 633/22.04.2019 τ. Γ΄)