Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Καρβουντζή

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3362
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3374
Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική σύνθεση
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Κατοικία, Συλλογική Κατοικία, Αστικός Σχεδιασμός

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο