Μαρία Μαρλαντή

Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο