Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή της Οικοδομικής με έμφαση στην Οικοδομική των Αποκαταστάσεων και επισκευών Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιριακών Κατασκευών.