Αθανάσιος Παγώνης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3798
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3819
Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • 2006 Διδακτορικό Δίπλωμα, Πολεοδομία-Χωροταξία, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ, Φεβρουάριος 2006.
  • 1998 M.Sc. (Distinction) Urban and Regional Planning Studies, London School of Economics and Political Science.
  • 1997 Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αστικός σχεδιασμός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο