Δημήτριος Σεβαστάκης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3398
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Σχέδιο και Ζωγραφική ως μέσα συγκρότησης του Χώρου.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης