Παναγιώτης Τουλιάτος

Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή της Οικοδομικής με έμφαση στις Οικοδομικές Συνθέσεις ξύλινων κατασκευών.