Ειρήνη Φατσέα

Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Η ιστορία της αρχιτεκτονικής (από την αναγέννηση ως τις αρχές του 20ου αιώνα)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο