Ειρήνη Φατσέα

Τομέας: 
Βαθμίδα: 
Γνωστικό αντικείμενο: 
Η ιστορία της αρχιτεκτονικής (από την αναγέννηση ως τις αρχές του 20ου αιώνα)