Νικόλαος Χολέβας

Τομέας: 
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3322
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3861
Βαθμίδα: 
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Αρχ/κής Μορφολογίας & Ρυθμολογίας με περιεχόμενο Μορφολογία & Ιστορικο-κριτική Θεώρηση των ρευμάτων της Ελληνικής & Διεθνούς σύγχρονης Αρχ/κής.