Φοίβος Σαργέντης

Γραφείο: 
Εργαστ. Τεχνικών Υλικών, κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ), 3ος όροφος
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1388
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Κατεύθυνση Υδραυλικού Μηχανικού
Διπλωματική εργασία: Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διδακτορική Διατριβή: H Χρήση και η Συμπεριφορά των Υλικών στη Γλυπτική

Cal-Earth: Εκπαιδευτικός κύκλος για την αρχιτεκτονική με τη γή με την Iliona Khalili

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Τα τεχνικά υλικά και περισσότερο συγκεκριμένα: 

  • ο έλεγχος διαφόρων ιδιοτήτων των υλικών στο εργαστήριο και in situ
  • η εφαρμογή-χρήση των υλικών στις κατασκευές
  • τα οικολογικά υλικά
  • η αρχιτεκτονική με τη γη (η γη ως υλικό)
  • η Low-tech αρχιτεκτονική
  • τα υλικά στη γλυπτική

και διάφορα περιβαλλοντικά θέματα όπως η κλίμακα των έργων, η αισθητική του τοπίου, η περιβαλλοντική διαχείριση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση (βλ. σχετικά www.οικολογία.gr).

Σχετικές δημοσιεύσεις 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Φοίβος Σαργέντης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.

Σπούδασε στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, όπου εκπόνησε διπλωματική εργασία με θέμα:«Το αισθητικό στοιχείο στο νερό...».

Εργάστηκε και δίδαξε στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο όπου εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με θέμα: «Η Χρήση και η Συμπεριφορά των Υλικών στην Γλυπτική».

Από διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες, έχει αποκτήσει διοικητική, μελετητική, εργοταξιακή-κατασκευαστική, διδακτική, ερευνητική, εργαστηριακή, καλλιτεχνική αλλά και χειρονακτική εμπειρία καθώς και εμπειρία αποκατάστασης κτηρίων και έργων τέχνης.

Ερευνητικό του έργο έχει ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά.

Ασχολείται με την γλυπτική από μικρή ηλικία και έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. 

...διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο