Ευαγγελία Φραγγεδάκη

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 7723858
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
8ο Εξάμηνο