Ανδρέας Καλακαλλάς

Γραφείο: 
Πατησίων 42, 106 82, Αθήνα, 4ος όροφος κτιρίου Τοσίτσα, Γραφείο T401
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1905
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1905
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

Διδακτορική Διατριβή:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, "Η Αισθητική της Οχυρωματικής Αρχιτεκτονικής: Το κάστρο της Μυτιλήνης την εποχή της ηγεμονίας των Γκαττιλούζι (1355-1462)", 2014

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου, Κατεύθυνση Α΄: Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός, 2005

DIPLOME D’ ETUDES APPROFONDIES (D.E.A.) D’HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE MEDIEVALES (MONDES CHRETIENS ET ISLAMIQUES), UNIVERSITE LUMIERE LYON 2, ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES PARIS), 2000

Πτυχία:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ Τ.), Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, 2015

Πανεπιστήμιο LUMIERE LYON 2, MAITRISE D’ HISTOIRE DE L’ ART ET ARCHEOLOGIE, MENTION ARCHEOLOGIE, 1997

Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρία και Σχεδιασμός του Εικαστικού Χώρου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
β. Η Εμβάθυνση στην Αρχιτεκτονική της Γνώσης