Μαρία Μπαλοδήμου

Γραφείο: 
Κτ. Τοσίτσα γρ. 105
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3931
Fax Εσωτ.
  • 210 772 4325
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 
  • Αρχιτέκτων Μηχ. Α.Π.Θ
  • MSc. Αποκαταστάσεων, K.U.Leuven, Βέλγιο
  • Υποψ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο