Σταματίνα Μικρού

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3787
Βαθμίδα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1995 - Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π
  • 2001 - MSc Design &Digital Media, University of Edinburgh, Σκωτία (Υποτροφος Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή)
  • 2003 - Master In Conservation of Historic Towns & Buildings, RLICC, KU Leuven, Βέλγιο (Υπότροφος Ι.Κ.Υ)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Εφαρμογές της Πληροφορικής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με έμφαση στην επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο και την δημιουργία Αρχιτεκτονικών Προσομοιώσεων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αποκαταστάσης Μνημείων με έμφαση σε θέματα αναπαράστασης, αισθητικής έκφρασης και αντίληψης, καταγραφής και τεκμηρίωσης.