Κωνσταντίνα Βαλεριάνου

Γραφείο: 
Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3811
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3809
Βαθμίδα: 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

 

  • Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1993).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2000).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2007). 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

 

Η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζει, κυρίως, στις θεματικές ενότητες:

    1.  Χωρο-κοινωνικοί μετασχηματισμοί, εξελίξεις αναπτυξιακών δικτύων: προσεγγίσεις σχεδιασμού

  • παραγωγικές δραστηριότητες και συνέργειες με τον αστικό χώρο: όψεις της κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας,
  • χωρο-κοινωνικές εξελίξεις και οι ιδιατερότητες των τοπικών σχηματισμών.

    2.  Καινοτόμες διαδικασίες και εργαλεία για την ανάλυση και τον σχεδιασμό του χώρου: νέες θεσμικές ρυθμίσεις, συσχετίσεις με διαδικασίες σχεδιασμού.

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Εαρινό εξάμηνο