Επαμεινώνδας Τσίγκας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 1589
Βαθμίδα: 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 

 2016: Διδάκτορας Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. (Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας).

 1989 : Πτυχιούχος του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Εφαρμογή GIS & Remote Sensing στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό

 

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"
Χειμερινό εξάμηνο
Εαρινό εξάμηνο