Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
14.06.2017 El Dakkak Hanan Alexandria and its Cultural Urbanscape: Revitalizing the Historical Identity of the City Τομέας ΙΙΙ
14.06.2017 Γεώργιος - Αθανάσιος Νικόπουλος Η κατασκευή του φυσικού Τομέας ΙΙΙ
22.02.2017 Andrew Gipe Αρχιτεκτονική Ακαθοριστία: Η πολιτική διεκδίκηση του δημόσιου χώρου και οι επιστημολογικοί της συσχετισμοί Τομέας ΙΙΙ
22.02.2017 Άγις Τσαφούλιας Ουτοπία της Ρωσικής πρωτοπορίας και μεταμοντέρνα ιδεολογία Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Σταύρος Μουζακίτης Ο σχεδιασμός παιγνιδιών Εκπαιδευτικής Ψυχαγωγίας: Εργαλείο Εφαρμοσμένης Διεπιστημονικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικολογίας Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Σέργιος Στριγκλόγιαννης Συμμετοχικός σχεδιασμός και οι χώροι των κοινών. Εξετάζοντας συμμετοχικές παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο, από την ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας έως σήμερα. Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Αλέξανδρος Φωτιάδης Η ταυτότητα του τόπου ως τοπιακή συνθήκη: Οικονομική προώθηση και πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων Τομέας ΙΙΙ
21.09.2016 Μικαέλα Λιακατά Οι “Παράλληλες Αφηγήσεις” στο Σύγχρονο Σχεδιασμό: Σκηνικός Χώρος και Αρχιτεκτονική Τομέας ΙΙΙ
31.08.2016 Αναστασία Σίμου Η έννομη προστασία στις απαλλοτριώσεις ακινήτων στην πολεοδομική οργάνωση και στην οικιστική ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων Τομέας II
31.08.2016 Σπυρίδων Παπαγιαννάκης Η ελληνική εμπειρία της οικιστικής ανάπτυξης και των πολιτικών γης στο νησιωτικό χώρο Τομέας II
31.08.2016 Μαρία Ραμπαβίλα Θεωρητική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αξιολογική προσέγγιση της ελληνικής και διεθνούς πρακτικής. Τομέας II
31.08.2016 Έλλη Παπακωνσταντίνου - Παπαδοπούλου Ο ρόλος των παλαιότερων και σύγχρονων δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας Τομέας II
29.06.2016 Ξενοφών Διαλεισμάς Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών στην παραγωγή κατοικίας στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού Τομέας II
29.06.2016 Κανελία Κουτσανδρέα “Από το χώρο στον τόπο”. Η σύγχρονη πόλη ως σύνθετο υλικό και εννοιολογικό σύστημα. Τομέας Ι
29.06.2016 Μαρία Σκουλούδη Φυσικός Αερισμός και Δροσισμός με την Εφαρμογή Πύργων Ανέμου (Wind Towers) στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες. Διερεύνηση της Δυνατότητας Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονό Τομέας IV
29.06.2016 Αγγελική - Σοφία Μαντίκου Ο σχεδιασμός των ιδιοτήτων του σώματος του υποκειμένου (1920 – 2020) Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Μαρία Τασσοπούλου Η κατασκευή του κοινού τόπου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής Τομέας Ι
29.06.2016 Ιωάννης Τιμαγένης Η συμβολή των πλάγιων ανακλάσεων του ήχου στην Αρχιτεκτονική Ακουστική με έμφαση στους χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών Τομέας IV
29.06.2016 Παναγιώτα Πασσιά Τοπολογία Τυπικών Χωρικών Πεδίων Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Θεόδωρος Γαλάνης Πράσινες διαδρομές σε αστικές περιοχές και η συμβολή τους στη περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού Τομέας II
29.06.2016 Παναγιώτης Ρούπας Συναθροίσεις: Το Σημείο της Μεταβολής Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθανάσιος Σωτηρίου Το έργο του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα Τομέας Ι
29.06.2016 Αλεξάνδρα Μούργου Η λαϊκή μουσική και η άνθιση του ρεμπέτικου στις εργατικές και προσφυγικές γειτονιές. Η περίπτωση του Πειραιά Τομέας II
29.06.2016 Ελένη Σπανογιάννη Αστική παράκτια ζώνη. Διαδικασίες και προοπτικές ενσωμάτωσης στην πόλη. Τομέας II
29.06.2016 Δημήτριος Μαρνέλλος Η Ελλάδα του Μοντερνισμού: το Έπιπλο των Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 1950 – 1970 Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ίνα Παναγιώτη Διαχρονικές προσλήψεις των ουτοπικών συμβόλων του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού από ολοκληρωτικές πρακτικές Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ιωάννα Καββαδά Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων του 20ου αιώνα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τομέας IV
29.06.2016 Σωτηρία Χαλδέζου Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου και Αστική Ανάπτυξη. Διαχείριση, Σχεδιασμός και Δομές Διακυβέρνησης. Τομέας II
29.06.2016 Χρήστος Γεωργακόπουλος Η ενέργεια ως κοινός – συλλογικός πόρος σε αστικές περιοχές Τομέας II
29.06.2016 Θάλεια Καραΐνδρου Ιερός και βλάσφημος χώρος. Τα ίχνη των μονοθεϊστικών θρησκειών στη συγκρότηση της πόλης Τομέας II

Σελίδες