Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
20.11.2019 Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Αρχιτεκτονική εκπαίδευση και σύγχρονη αρχιτεκτονική τεχνολογία: Μετασχηματισμοί της διδακτικής του αρχιτεκτονικού εργαστηρίου μέσα από τον ψηφιακό σχεδιασμό, νέα μέσα και προοπτικές Τομέας Ι
25.09.2019 Χαρίκλεια Μακεδονοπούλου Προς μια νέα ανάγνωση του ελληνικού τοπίου: ο Φοίνικας Τομέας Ι
25.09.2019 Βασιλική Γιαλιά Αφηγηματικά περιβάλλοντα (narrative spaces): Η Ελλάδα στις Διεθνείς και Παγκόσμιες Εκθέσεις την περίοδο 1938-1969 μέσα από το αρχείο Μωρέτη Τομέας Ι
25.09.2019 Βασιλική Αρκουμάνη Η Μεταλλαγή του ιστού της μεσαιωνικής πόλης των Χανίων από τα μοναστικά τάγματα της Δύσης Τομέας Ι
25.09.2019 Ελένη - Όλγα Δεληγιάννη Επιδράσεις στην οικιστική εξέλιξη της Νάξου από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα Τομέας Ι
13.09.2019 Ντέιβιντ Νεγρίν Η θεατρική ερμηνεία και το χωρικό συγκείμενο Τομέας Ι
16.01.2019 Κωνσταντίνος Μπούρας EX MACHINA Αρχιτεκτονικός και Αστικός Μορφογενετικός Σχεδιασμός Τομέας Ι
10.10.2018 Χρήστος - Γεώργιος Κρητικός Το νεώτερο ακίνητο μνημείο στην Αθήνα μετά το 1974: προς μια μεθοδολογία προσέγγισης του διατηρητέου κτίσματος σε σύγχρονα αστικά πλαίσια Τομέας Ι
12.07.2018 Νεκταρία Λαϊνάκη Από την ενετική έπαυλη στο κρητικό λαϊκό σπίτι στην επαρχία Κισάμου Κρήτης - Αρχιτεκτονική Ανάλυση - Επιρροές Τομέας Ι
12.07.2018 Αικατερίνη Μαστοράκη Η έννοια της "εύθραυστης" αρχιτεκτονικής: για μια αναλυτική προσέγγιση στην έννοια της "ατμόσφαιρας" Τομέας Ι
12.07.2018 Σωσάννα Αναξαγόρου Δημιουργώντας Τόπους για το Παιδί, με το Παιδί: Χωρικές διαδικασίες μάθησης μέσα από τις δημιουργικές πρακτικές του παιχνιδιού Τομέας Ι
12.07.2018 Ελευθερία Κωνσταντινίδου Η Αρχιτεκτονική του εμπορικού άξονα Κωνσταντινούπολης - Δύσης κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Τομέας Ι
12.07.2018 Νίκη Κογκέλλη Αφροδίτη: από το θραύσμα μιας ουτοπίας στην ανοικοδόμηση ενός έθνους Τομέας Ι
12.07.2018 Σοφία Ριζοπούλου Όρια αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης: το ελληνικό παράδειγμα Τομέας Ι
17.01.2018 Μαρία Κυρίμη Τέχνη και λατρεία: Πλαστική σε πηλό από αποθέτη ιερού της ελληνιστικής Γόρτυνας (Κρήτη) Τομέας Ι
13.12.2017 Εμμανουέλα - Παγώνα Βερνάδου Η οικονομία του πολιτισμού και της δημιουργίας. Αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας του αρχιτέκτονα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής ως παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη. Τομέας Ι
06.07.2017 Παρασκευή Αργυρακάκη Διερεύνηση της δομής και της αξιακής συγκρότησης της νέας χωρο-χρονικής κατασκευής αναπαράστασης του τραύματος. Η περίπτωση της Μικρασιατικής καταστροφής. Τομέας Ι
06.07.2017 Ξενοφών Βαλτάς Το Bauhaus και η Ελλάδα Τομέας Ι
06.07.2017 Φιλύρα Βλαστού - Δημοπούλου Η ένταξη και ο αποκλεισμός του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στον αστικό χώρο μέσα από τη διερεύνηση της κοινωνιοψυχολογικής έννοιας της ταυτότητας και της ανθρωπογεωγραφικής έννοιας του συνόρου Τομέας Ι
06.07.2017 Naff Frederick Lowell To μοντέρνο βλέμμα στην παραδοσιακή κατοικία: από τα Μεσόγεια της Αττικής στην "μεσογειακή" Καλιφόρνια Τομέας Ι
06.07.2017 Χαρίκλεια Χάρη Δίκτυα Εδαφικής Πολιτιστικής Διαχείρισης και Μορφές Συνεργασίας με τις Τοπικές Κοινωνίες Τομέας Ι
23.11.2016 Χαραλαμπία Γαβρά Πράγματα, υλικά και μηχανές στο αρχιτεκτονικό εργαστήριο Τομέας Ι
29.06.2016 Ιωάννα Ράμμου Η συγκρότηση του Νεότερου Μνημείου ως σύγκλιση ενός ιδεατού παρελθόντος με το αστικό παρόν Τομέας Ι
29.06.2016 Ιωάννης Γιαννούτσος Η αναζήτηση του κοινού τόπου στην αρχιτεκτονική και εικαστική συνθετική διαδικασία Τομέας Ι
29.06.2016 Ιουλία Βομπίρη Σανατόρια. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης στην αρχιτεκτονική της φθίσης. Τομέας Ι
29.06.2016 Μαρία Παπαβασιλείου Διατροφικά συστήματα και πόλη: μια νέα αστική και περιαστική συνθήκη Τομέας Ι
29.06.2016 Χριστίνα Βασιλοπούλου Δρόμοι από άσφαλτο. Η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού. Τομέας Ι
29.06.2016 Κανελία Κουτσανδρέα “Από το χώρο στον τόπο”. Η σύγχρονη πόλη ως σύνθετο υλικό και εννοιολογικό σύστημα. Τομέας Ι
29.06.2016 Αθανάσιος Σωτηρίου Το έργο του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα Τομέας Ι
08.06.2016 Ματθαίος Παπαβασιλείου Η αστική πολυκατοικία της Μεταπολεμικής Αθήνας Τομέας Ι

Σελίδες