Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
31.08.2016 Έλλη Παπακωνσταντίνου - Παπαδοπούλου Ο ρόλος των παλαιότερων και σύγχρονων δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας Τομέας II
31.08.2016 Χρυσοβαλάντης Κούτσικος Πρότυπες συμβάσεις για κατασκευαστικά έργα. Προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη. Τομέας II
31.08.2016 Αναστασία Σίμου Η έννομη προστασία στις απαλλοτριώσεις ακινήτων στην πολεοδομική οργάνωση και στην οικιστική ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων Τομέας II
29.06.2016 Αθανάσιος Φαραγγάς Οι Αρχιτεκτονικές Οντολογίες: Το Παράδειγμα των Ψηφιακών Προγραμμάτων Σχεδίασης Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Χριστίνα Βασιλοπούλου Δρόμοι από άσφαλτο. Η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού. Τομέας Ι
29.06.2016 Μαρία Παπαβασιλείου Διατροφικά συστήματα και πόλη: μια νέα αστική και περιαστική συνθήκη Τομέας Ι
29.06.2016 Πλουμίδη Ελένη Η επενέργεια της ηθικής του χρέους στην ιδιοκτησία ακινήτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Τομέας II
29.06.2016 Νικόλαος Γιόγιας Το εξ’ αυτού αιρετόν. Η ανθρωπολογία του αυθαίρετου χώρου Τομέας II
29.06.2016 Ιουλία Βομπίρη Σανατόρια. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης στην αρχιτεκτονική της φθίσης. Τομέας Ι
29.06.2016 Δημοσθένης Χούπας Σώμα, χώρος και χειραφέτηση. Ο τόπος της ανυπακοής. Τομέας II
29.06.2016 Θεοδόσιος Μήλιος Διδάσκοντας την Τέχνη: η ιστορία εκατό χρόνων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. (1917-2017) Τομέας Ι
29.06.2016 Ξενοφών Διαλεισμάς Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών στην παραγωγή κατοικίας στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού Τομέας II
29.06.2016 Κανελία Κουτσανδρέα “Από το χώρο στον τόπο”. Η σύγχρονη πόλη ως σύνθετο υλικό και εννοιολογικό σύστημα. Τομέας Ι
29.06.2016 Μαρία Σκουλούδη Φυσικός Αερισμός και Δροσισμός με την Εφαρμογή Πύργων Ανέμου (Wind Towers) στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες. Διερεύνηση της Δυνατότητας Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονόμηση Ενέργειας.Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονό Τομέας IV
29.06.2016 Αγγελική - Σοφία Μαντίκου Ο σχεδιασμός των ιδιοτήτων του σώματος του υποκειμένου (1920 – 2020) Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Μαρία Τασσοπούλου Η κατασκευή του κοινού τόπου της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής Τομέας Ι
29.06.2016 Ιωάννης Τιμαγένης Η συμβολή των πλάγιων ανακλάσεων του ήχου στην Αρχιτεκτονική Ακουστική με έμφαση στους χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών Τομέας IV
29.06.2016 Παναγιώτα Πασσιά Τοπολογία Τυπικών Χωρικών Πεδίων Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Θεόδωρος Γαλάνης Πράσινες διαδρομές σε αστικές περιοχές και η συμβολή τους στη περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού Τομέας II
29.06.2016 Παναγιώτης Ρούπας Συναθροίσεις: Το Σημείο της Μεταβολής Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθανάσιος Σωτηρίου Το έργο του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα Τομέας Ι
29.06.2016 Αλεξάνδρα Μούργου Η λαϊκή μουσική και η άνθιση του ρεμπέτικου στις εργατικές και προσφυγικές γειτονιές. Η περίπτωση του Πειραιά Τομέας II
29.06.2016 Ελένη Σπανογιάννη Αστική παράκτια ζώνη. Διαδικασίες και προοπτικές ενσωμάτωσης στην πόλη. Τομέας II
29.06.2016 Δημήτριος Μαρνέλλος Η Ελλάδα του Μοντερνισμού: το Έπιπλο των Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 1950 – 1970 Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ιωάννα Ράμμου Η συγκρότηση του Νεότερου Μνημείου ως σύγκλιση ενός ιδεατού παρελθόντος με το αστικό παρόν Τομέας Ι
29.06.2016 Ίνα Παναγιώτη Διαχρονικές προσλήψεις των ουτοπικών συμβόλων του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού από ολοκληρωτικές πρακτικές Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ιωάννα Καββαδά Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων του 20ου αιώνα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τομέας IV
29.06.2016 Σωτηρία Χαλδέζου Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου και Αστική Ανάπτυξη. Διαχείριση, Σχεδιασμός και Δομές Διακυβέρνησης. Τομέας II
29.06.2016 Χρήστος Γεωργακόπουλος Η ενέργεια ως κοινός – συλλογικός πόρος σε αστικές περιοχές Τομέας II
29.06.2016 Θάλεια Καραΐνδρου Ιερός και βλάσφημος χώρος. Τα ίχνη των μονοθεϊστικών θρησκειών στη συγκρότηση της πόλης Τομέας II

Σελίδες