Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
07.11.2018 Βασιλική Χαραλαμπίδου Ανάπτυξη πολυκριτηριακής μεθοδολογίας για τη χωροθέτηση επενδύσεων. Τα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού. Τομέας II
07.11.2018 Σοφοκλής Γρηγοριάδης Μεθοδολογία διερεύνησης και εντοπισμού/καθορισμού κατάλληλων δεικτών για την αξιολόγηση της αστικής κινητικότητας με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας σε πόλεις μεσαίου μεγέθους Τομέας II
10.10.2018 Μαρία Χριστοφή Spatial planning for cognitive navigation: Creating ‘FUMapp’ application based on spatial on cognitive data – An intersection between architectural cognitive and computational tools Τομέας IV
10.10.2018 Χρήστος - Γεώργιος Κρητικός Το νεώτερο ακίνητο μνημείο στην Αθήνα μετά το 1974: προς μια μεθοδολογία προσέγγισης του διατηρητέου κτίσματος σε σύγχρονα αστικά πλαίσια Τομέας Ι
10.10.2018 Αναστασία Ιωαννίδη Τυπολογίες (δομές) origami για εφαρμογές στην Αρχιτεκτονική Τομέας IV
10.10.2018 Δημήτριος Χαλαστάνης Αστικές πολιτικές και αντιστάσεις σε περιόδους κρίσης: προς μια αναθεώρηση της ιδιότητας του πολίτη γύρω από την έννοια της "ανθεκτικότητας" Τομέας II
19.09.2018 Παντελής Στεφανής Η Αρχιτεκτονική μεταφορά της χωρικής αντίληψης. Ο σχεδιασμός του χώρου και οι κατασκευαστικές μέθοδοι. Τομέας ΙΙΙ
19.09.2018 Βασιλική Πουγκακιώτη Σκάλες φόρτωσης των μεταλλείων στα νησιά του Αιγαίου. Τα δίκτυα και οι δομές. Τομέας II
19.09.2018 Αφροδίτη Πιτούλη Ο αναπτυξιακός ρόλος των περιφερειακών πόλεων - λιμανιών στο σύστημα μεταφορών_Εστιάζοντας σε Δυτική Ελλάδα και Ηγουμενίτσα Τομέας II
19.09.2018 Κωνσταντίνα Δούκα Προσωρινή εργασία και κατοικία στην εποχή του brain drain Τομέας II
19.09.2018 Χριστίνα Γιαννοπούλου 'Κενότοποι' σε αστικό περιβάλλον. Πολιτικές διαχείρισης και πρακτικές σχεδιασμού Τομέας II
19.09.2018 Δέσποινα Τσάφου Το ηχοτοπίο στο Μουσείο. Ο ήχος ως μουσειογραφικό εργαλείο της εκθεσιακής εμπειρίας. Τομέας ΙΙΙ
19.09.2018 Ιωάννα - Ελευθερία Ζαχαριάδου Ιδιότητες του κενού στο Αστικό πεδίο και συλλογική ενεργοποίηση: Μία διακήρυξη της Αθήνας ως προς το Λανθάνον Τομέας ΙΙΙ
19.09.2018 Μυρτώ - Κρυστάλλη Τραμπλ Επαυξημένες διεπαφές: ερευνώντας τον ονειρικό χώρο Τομέας ΙΙΙ
12.07.2018 Σταυρούλα Καλλιακούδη Η συμβολή του δικτύου των αερομεταφορών στην αναπτυξιακή δυναμική των ελληνικών πόλεων Τομέας II
12.07.2018 Άννα Οικονόμου Μουσείο. Δομητική αναβάθμιση και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιριακού αποθέματος. Τομέας IV
12.07.2018 Άννα Οικονόμου Μουσείο. Δομητική αναβάθμιση και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιριακού αποθέματος. Τομέας IV
12.07.2018 Ευφημία Κατσουρού Τυπολογικοί συσχετισμοί της μορφής στην αρχιτεκτονική και στην ποίηση: δοκιμές στην Νεοελληνική ποίηση Τομέας ΙΙΙ
12.07.2018 Νεκταρία Λαϊνάκη Από την ενετική έπαυλη στο κρητικό λαϊκό σπίτι στην επαρχία Κισάμου Κρήτης - Αρχιτεκτονική Ανάλυση - Επιρροές Τομέας Ι
12.07.2018 Αικατερίνη Μαστοράκη Η έννοια της "εύθραυστης" αρχιτεκτονικής: για μια αναλυτική προσέγγιση στην έννοια της "ατμόσφαιρας" Τομέας Ι
12.07.2018 Σωσάννα Αναξαγόρου Δημιουργώντας Τόπους για το Παιδί, με το Παιδί: Χωρικές διαδικασίες μάθησης μέσα από τις δημιουργικές πρακτικές του παιχνιδιού Τομέας Ι
12.07.2018 Ελευθερία Κωνσταντινίδου Η Αρχιτεκτονική του εμπορικού άξονα Κωνσταντινούπολης - Δύσης κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Τομέας Ι
12.07.2018 Νίκη Κογκέλλη Αφροδίτη: από το θραύσμα μιας ουτοπίας στην ανοικοδόμηση ενός έθνους Τομέας Ι
12.07.2018 Σοφία Ριζοπούλου Όρια αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης: το ελληνικό παράδειγμα Τομέας Ι
23.05.2018 Καλλιόπη Κατσικαβέλη Διερεύνηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών για την πόλη μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Η περίπτωση των αναπλάσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής μέσα από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Τομέας II
25.04.2018 Κοσμάς Γαβράς Digital Open Design Commons Τομέας IV
21.03.2018 Ελένη Δρακούλη Ανάπτυξη και αξιολόγηση των έξυπνων και πράσινων αστικών παρεμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα Τομέας II
21.03.2018 Ευστάθιος Μπούκουρας Η Δημόσια Υγεία ως παράμετρος του Πολεοδομικού Προγραμματισμού Τομέας II
21.03.2018 Ειρήνη Κουμπαρούλη Σκηνές της Ετερότητας: Επιτελεστικές πρακτικές του δημόσιου σώματος Τομέας ΙΙΙ
21.02.2018 Κωνσταντίνος Αποστολίδης Αρχιτεκτονικές Επιστημολογικές και Επιστημικές Συνθήκες: Η Συγκρότητση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες