Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
29.06.2016 Ιωάννης Γιαννούτσος Η αναζήτηση του κοινού τόπου στην αρχιτεκτονική και εικαστική συνθετική διαδικασία Τομέας Ι
29.06.2016 Κλήμης Λαζαρίδης Τοπία σε μεταλλαγή: Διερεύνηση της μεθοδολογίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τις νησιωτικές περιοχές. Η περίπτωση της Σίφνου και της Μήλου. Τομέας II
29.06.2016 Θωμαΐς Σιάρκου Συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με παιδιά Τομέας II
29.06.2016 Βαρβάρα Ξηρόπητα Πως κατοικείται η εξέργεση: Νόημα, εμπειρία και αναπαράσταση των χωρο-χρονικών συνθηκών μιας ετεροτοπίας. Το παράδειγμα της εξέγερσης στη πόλη του Φέργκιουσον το 2014. Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθηνά Σταματοπούλου Το σχεσιακά συγκροτούμενο αντικείμενο: Περιγραφή και σχεδιασμός Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθανάσιος Φαραγγάς Οι Αρχιτεκτονικές Οντολογίες: Το Παράδειγμα των Ψηφιακών Προγραμμάτων Σχεδίασης Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Χριστίνα Βασιλοπούλου Δρόμοι από άσφαλτο. Η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού. Τομέας Ι
29.06.2016 Μαρία Παπαβασιλείου Διατροφικά συστήματα και πόλη: μια νέα αστική και περιαστική συνθήκη Τομέας Ι
29.06.2016 Πλουμίδη Ελένη Η επενέργεια της ηθικής του χρέους στην ιδιοκτησία ακινήτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Τομέας II
29.06.2016 Νικόλαος Γιόγιας Το εξ’ αυτού αιρετόν. Η ανθρωπολογία του αυθαίρετου χώρου Τομέας II
29.06.2016 Ιουλία Βομπίρη Σανατόρια. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης στην αρχιτεκτονική της φθίσης. Τομέας Ι
29.06.2016 Δημοσθένης Χούπας Σώμα, χώρος και χειραφέτηση. Ο τόπος της ανυπακοής. Τομέας II
29.06.2016 Θεοδόσιος Μήλιος Διδάσκοντας την Τέχνη: η ιστορία εκατό χρόνων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. (1917-2017) Τομέας Ι
22.06.2016 Βικτώρια Λύτρα Φυσικός φωτισμός στην αρχιτεκτονική μουσείων και galleries τέχνης στη Μεσόγειο Τομέας IV
08.06.2016 Χριστίνα Μαϊστρέλη Η απώλεια της κατοικίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και η ανατροπή της δεδομένης χωρικής συνείδησης: Ψυχαναλυτική και αρχιτεκτονική προσέγγιση Τομέας ΙΙΙ
08.06.2016 Ματθαίος Παπαβασιλείου Η αστική πολυκατοικία της Μεταπολεμικής Αθήνας Τομέας Ι
08.06.2016 Διονυσία Φράγκου Η εμπειρία της διαμονής ως μέσο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου Τομέας ΙΙΙ
13.04.2016 Κυριάκος Σκυλάκης Διερεύνηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο προσχεδιαστικό στάδιο του βιοκλιματικού σχεδιασμού Τομέας IV
02.03.2016 Ευαγγελία Ντάφα Περιβαλλοντικές πολιτικές και στρατηγικές αστικής ανασυγκρότησης. Νέα εργαλεία σχεδιασμού στη Μητροπολιτική Αθήνα. Τομέας II
02.03.2016 Λουκία Τσαφούλια Αποκρυστάλλωση Τοπίων Δεδομένων: Εξερευνώντας αναπαραστάσεις χωρικού σχεδιασμού από την ‘σφαίρα δεδομένων’ Τομέας ΙΙΙ
27.01.2016 Κωνσταντίνα Θεοδώρου Το κράτος στην Επικράτεια του Αστικού – Προς νέες χωρικο-πολιτικές θεσμίσεις την εποχή της παγκόσμιας αστικοποίησης Τομέας II
13.01.2016 Ελένη Λιβάνη Ο Λόγος και ο Κανόνας στο έργο του Άρη Κωνσταντινίδη Τομέας Ι
16.12.2015 Όλγα Λεκού Υδροκίνηση και ανεμοκίνηση στην προβιομηχανική Αττική Τομέας Ι
16.12.2015 Πολυξένη - Ελισσάβετ Τραυλού Οι οικισμοί της υπαίθρου των Επτανήσων Τομέας Ι
16.12.2015 Σοφία Καραγιάννη Η γλυπτική στον δημόσιο χώρο και η συμβολή της στη φυσιογνωμία της πόλης Τομέας II
11.11.2015 Δέσποινα Λαμπαδά Η θρησκευτική «εικόνα» ως μέρος της συγκρότησης του χριστιανικού πολιτισμικού παραδείγματος. Μια ανθρωπολογική και εικαστική προσέγγιση των πρώιμων απεικονίσεων του Χριστού Τομέας Ι
11.11.2015 Μαρία Μίχου Ο ελλείπων τόπος της πατρίδας: χωρικά σύμβολα της απώλειας του σημαίνοντος τόπου σε αθηναϊκές κατοικήσεις Τομέας ΙΙΙ
11.11.2015 Ευτυχία Ηλιοπούλου Η επίδραση της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων: Το ελληνικό σχολείο Τομέας Ι
14.10.2015 Δημήτριος Κόττας Αναπαραστάσεις του Αστικού Χώρου: Λονδίνο, 19ος αιώνας Τομέας II
14.10.2015 Μαύρα Λάζαρη Η πολυγλωσσία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ως τοπολογικός ελιγμός Τομέας Ι

Σελίδες