Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
28.09.2005 Λήδα Μαχιά Τοπίο και μνημονικές Συσχετίσεις. Το τοπίο ως πεδίο πολιτιστικών απωθήσεων και μνημονικών καταγραφών. Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Χριστιάνα Πηγουνάκη Η μετάβαση από την Ελληνιστική στην ρωμαϊκή πόλη Τομέας II
28.09.2005 Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύγχρονου σχεδιασμού σε ιστορικές κατασκευές Τομέας Ι
28.09.2005 Χριστίνα Μαραθού Χωρική ταυτότητα και μεταναστευτική εμπειρία στη σύγχρονη πόλη: Η κοινότητα των Μπαγκλαντεσιανών στην Αθήνα Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Παναγιώτης Στρατάκης Προϋποθέσεις χωρικής οργάνωσης και τοπικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση της Κρήτης Τομέας II
09.02.2005 Χριστίνα Πινάτση Βυζαντινά μαρμάρινα δάπεδα στην Ελλάδα κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο Τομέας Ι
08.12.2004 Αθανάσιος Αθανασόπουλος Οι μεταμορφώσεις της αρχιτεκτονικής επιφάνειας από το 1960 Τομέας Ι
08.12.2004 Χρυσούλα Καραδήμα Το πέρασμα - ΠΟΡΤΑ, ως στοιχείο παραγωγής νοήματος Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Αθανάσιος Ροβήλος Εξέλιξη των οχυρωματικών έργων της πόλης της Ρόδου (14ος – 16ος αιώνας). Διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς τους. Τομέας IV
08.12.2004 Αθηνά Νικολάου Μόνιμα γλυπτά μνημεία και εφήμερες εικαστικές παρεμβάσεις σε περιοχές αντιπαραθέσεων στην Αθήνα Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Ευαγγελία Κακλιδάκη Τα αστικά παιχνίδια ως εργαλεία στον Αστικό Σχεδιασμό Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Δημήτριος Σεβαστάκης Η ελληνική νεωτερικότητα μέσα από τη συγκρότηση της εικόνας Τομέας ΙΙΙ
08.12.2004 Νικόλαος Ρώσσης Στατική λειτουργία και αισθητική κτιριοδομικών κατασκευών μεγάλων ανοιγμάτων Τομέας IV
08.12.2004 Αγάπη Τσικλή Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνία των Πολιτών ως φορείς διαχείρισης του χώρου στην Κομοτηνή. Έμφυλες προσεγγίσεις σε μια πολυπολιτισμική πόλη. Τομέας II
11.02.2004 Γεωργία Καλαβρυτινού Ο κύκλος και η ευθεία ως χωρικός συμβολισμός του ιερού Τομέας Ι
14.01.2004 Βασιλεία Μανιδάκη Ζητήματα σχεδιασμού στην αρχαία αρχιτεκτονική Τομέας Ι
14.01.2004 Αντώνιος Τουλούμης Η εγγραφή της χρονικής εμπειρίας στην Αρχιτεκτονική: Η κλίμακα ως σημείο άρθρωσης της χρονικής γλώσσας Τομέας ΙΙΙ
14.01.2004 Κωνσταντίνος - Ιωάννης Βασιλόπουλος Το φαινόμενο της τυρβης ως χαοτική διαδικασία και η προσέγγιση της αρχιτεκτονικής μορφής Τομέας ΙΙΙ
14.01.2004 Μαρία Κοπανάρη Αναπαράσταση και χρόνος: Η εμπειρία του χώρου στο έργο του Προυστ Τομέας ΙΙΙ
14.01.2004 Νικόλαος Σαλαμούρης Η πολυπλοκότητα του Σκηνογραφικού χώρου στο Ρωμαϊκό Θέατρο και η σχέση με τα σύγχρονα πολύ-Θεάματα Τομέας ΙΙΙ
14.01.2004 Στυλιανή Μπολωνάκη Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο και οι επιδράσεις στην εμπειρία της Μεγαλούπολης Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Ιφιγένεια Μάρη Αρχιτεκτονικές Μεταφορές της Μνήμης: Ταξινομιστική και Μετασχημαστική, Νέκυια Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Ιωάννης Γεωργίου Η τσιγγάνικη κοινωνία στο χώρο της Αγ. Βαρβάρας Τομέας II
12.03.2003 Αλέξανδρος Σουρτζής Στρατηγικές Περιφερειακής Ανάπτυξης Νησιωτικών περιοχών με χρήση εναλλακτικού Τουρισμού. Μελέτη περίπτωσης Νησιών της Δωδεκανήσου Τομέας II
12.03.2003 Δήμητρα Μαυροκορδάτου Αρχαίοι πύργοι της Κέας και των λοιπών Κυκλάδων Τομέας Ι
12.03.2003 Δημήτριος Αρσενόπουλος Χώρος και μαθησιακή διαδικασία Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Κατερίνα Μιχαλοπούλου Ο προσδιορισμός της «διαφοράς» στην αρχιτεκτονική δομική οργάνωση. Το δίπολο «θέση άρση». Τομέας ΙΙΙ
12.03.2003 Μαρία Μπαλοδήμου Τα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου Τομέας II
12.03.2003 Νικόλαος Γεωργίου Ταυτότητα Σύγχρονης Κυπριακής Αρχιτεκτονικής Τομέας IV
12.03.2003 Σοφία Τσιράκη Η σχέση ιδέας και υλικής πραγμάτωσης στη συνθετική διαδικασία Τομέας Ι

Σελίδες