Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
12.03.2003 Σωτηρία Ορφανού Ο μαζικός χαρακτήρας των σύγχρονων Τεχνολογικών Μέσων και ο ρόλος του για την κατασκευή και διάδοση του εικαστικού έργου Τομέας ΙΙΙ
31.10.2001 Αναστασία Γεωργιάδη Τα μοναστήρια της Πάρου στο πλαίσιο της Τοπικής Αρχιτεκτονικής Παράδοσης Τομέας Ι
31.10.2001 Άγγελος Ψιλόπουλος Μηχανισμοί νοηματοδότησης στην Αρχιτεκτονική. Η Αρχιτεκτονική της χειρονομίας Τομέας IV
20.12.2000 Αικατερίνη - Μαρία Διαμαντοπούλου Οχυρωμένα αγροκτήματα (Πυργόσπιτα) κατά τον Μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους στη Νάξο Τομέας Ι
20.12.2000 Μαρία Καλαντζοπούλου Οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών και οι Ελληνικές πόλεις Τομέας II
20.12.2000 Ειρήνη - Καλλισθένη Αβδελίδη Διερεύνηση της εξέλιξης και δομής του πολεοδομικού ιστού: Αθήνα, Βιέννη, Παρίσι Τομέας II
20.12.2000 Αθηνά Σταυρίδου Ο Χώρος χωρίς ιδιότητες: Τεχνολογικές αλλαγές και χώρος Τομέας IV
20.12.2000 Πέτρος Χρήστου Η Λειτουργική Δομή και ο Συμβολισμός των Μορφών της Φύσης στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα Τομέας ΙΙΙ
31.05.2000 Βασίλειος Χρηστάκης Το πέρασμα από την τοιχοποιΐα στο σκυρόδεμα και η σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων Τομέας IV
10.11.1999 Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου Η αρχιτεκτονική της Δωρικής Στοάς του Ασκληπείου Αθηνών Τομέας Ι
10.11.1999 Καλλιόπη Καλοκύρη Αρχιτεκτονική και πολεοδομική κληρονομιά του Μακεδονικού Δήμου Εμμ. Παππά Τομέας Ι
21.10.1998 Ελένη Αλεξάνδρου Η θερμική Συμπεριφορά των Πηλιορείτικων κτηρίων της κλασσικής περιόδου (1750 – 1850) Τομέας IV
22.07.1998 Άντζελα Διβενεδέττο Τα φρούρια του Αγίου Γεωργίου και Άσσου Κεφαλληνίας στην περίοδο της Βενετοκρατίας Τομέας Ι
22.07.1998 Σοφοκλής Αλευρίδης Το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας στην περίοδο της Βενετοκρατίας Τομέας Ι
04.03.1998 Ευαγγελία Ξανθοπούλου Ζητήματα κατοικίας. Αισθητικές επιλογές και οικονομικά μεγέθη στην Αθηναϊκή κατοικία τη δεκαετία 1990-2000. Τομέας ΙΙΙ
04.03.1998 Δημήτριος Ρότσιος Απεικόνιση αρχιτεκτονικού χώρου με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων Τομέας ΙΙΙ
04.03.1998 Σταύρος Γυφτόπουλος Αρχιτεκτονική Θεατρικών Χώρων στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο Τομέας Ι
04.03.1998 Γεώργιος Αντωνίου Η Οικοδομική των Κατασκευών Υγιεινής και Αποχέτευσης στην Ύστερη Κλασσική και Ελληνιστική Αρχαιότητα Τομέας IV
02.07.1997 Δήμητρα Κατραούζου Κάστρο και οικισμός Φολεγάνδρου: 16ος - 1821 Τομέας Ι
02.07.1997 Κλεοπάτρα Χατζηγιώση Η διερεύνηση της αντίληψης του θεατρικού, σκηνικού χώρου: Η χωρική διερεύνηση του Διθυράμβου Τομέας ΙΙΙ
29.01.1997 Στυλιανός Χριστοφυλάκης Η αρχιτεκτονική της Ιταλοκρατίας ως μέσο επιβολής και οικειοποίησης του χώρου στα Δωδεκάνησα 1912 - 1945 (Χωροταξικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις - αρχιτεκτονικός και ολικός σχεδιασμός) Τομέας ΙΙΙ
20.03.1996 Ευαγγελία Μπαλλά Ο θεσμός του αστικού αναδασμού ως εργαλείο εφαρμογής πολεοδομικού σχεδιασμού. Ελληνική εμπειρία και διεθνής πραγματικότητα. Τομέας II
15.03.1995 Ελένη Χατζηνικολάου Θεατρική πράξη και μορφολογία του θεατρικού χώρου Τομέας ΙΙΙ
18.01.1995 Χίλντα - Σταυρούλα Γούναλη Η Οικοδομική των Ενετικών Κατασκευών στον Ελλαδικό Χώρο Τομέας IV
13.01.1993 Πέτρος Κουφόπουλος Τα Ιουστινιάνεια Τείχη της Μονής Σινά Τομέας Ι
08.07.1992 Πηνελόπη Γεωργακοπούλου Η ανάπτυξη της Πάτρας κατά την μεταπολεμική περίοδο και η συμβολή των γυναικών Τομέας II
29.01.1992 Ιωάννης Μαυρομματίδης Το λεγόμενον άβατον στην Επίδαυρο Τομέας Ι
13.07.1988 Ηρώ Ψιλοπούλου - Δανιηλοπούλου "Δίφρος". Συμβολή στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού επίπλου. Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες