Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
29.06.2016 Ιωάννης Γιαννούτσος Η αναζήτηση του κοινού τόπου στην αρχιτεκτονική και εικαστική συνθετική διαδικασία Τομέας Ι
29.06.2016 Κλήμης Λαζαρίδης Τοπία σε μεταλλαγή: Διερεύνηση της μεθοδολογίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τις νησιωτικές περιοχές. Η περίπτωση της Σίφνου και της Μήλου. Τομέας II
29.06.2016 Θωμαΐς Σιάρκου Συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με παιδιά Τομέας II
29.06.2016 Βαρβάρα Ξηρόπητα Πως κατοικείται η εξέργεση: Νόημα, εμπειρία και αναπαράσταση των χωρο-χρονικών συνθηκών μιας ετεροτοπίας. Το παράδειγμα της εξέγερσης στη πόλη του Φέργκιουσον το 2014. Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθηνά Σταματοπούλου Το σχεσιακά συγκροτούμενο αντικείμενο: Περιγραφή και σχεδιασμός Τομέας ΙΙΙ
22.06.2016 Βικτώρια Λύτρα Φυσικός φωτισμός στην αρχιτεκτονική μουσείων και galleries τέχνης στη Μεσόγειο Τομέας IV
08.06.2016 Χριστίνα Μαϊστρέλη Η απώλεια της κατοικίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και η ανατροπή της δεδομένης χωρικής συνείδησης: Ψυχαναλυτική και αρχιτεκτονική προσέγγιση Τομέας ΙΙΙ
08.06.2016 Ματθαίος Παπαβασιλείου Η αστική πολυκατοικία της Μεταπολεμικής Αθήνας Τομέας Ι
08.06.2016 Διονυσία Φράγκου Η εμπειρία της διαμονής ως μέσο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου Τομέας ΙΙΙ
13.04.2016 Κυριάκος Σκυλάκης Διερεύνηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο προσχεδιαστικό στάδιο του βιοκλιματικού σχεδιασμού Τομέας IV
02.03.2016 Λουκία Τσαφούλια Αποκρυστάλλωση Τοπίων Δεδομένων: Εξερευνώντας αναπαραστάσεις χωρικού σχεδιασμού από την ‘σφαίρα δεδομένων’ Τομέας ΙΙΙ
02.03.2016 Ευαγγελία Ντάφα Περιβαλλοντικές πολιτικές και στρατηγικές αστικής ανασυγκρότησης. Νέα εργαλεία σχεδιασμού στη Μητροπολιτική Αθήνα. Τομέας II
27.01.2016 Κωνσταντίνα Θεοδώρου Το κράτος στην Επικράτεια του Αστικού – Προς νέες χωρικο-πολιτικές θεσμίσεις την εποχή της παγκόσμιας αστικοποίησης Τομέας II
13.01.2016 Ελένη Λιβάνη Ο Λόγος και ο Κανόνας στο έργο του Άρη Κωνσταντινίδη Τομέας Ι
16.12.2015 Πολυξένη - Ελισσάβετ Τραυλού Οι οικισμοί της υπαίθρου των Επτανήσων Τομέας Ι
16.12.2015 Σοφία Καραγιάννη Η γλυπτική στον δημόσιο χώρο και η συμβολή της στη φυσιογνωμία της πόλης Τομέας II
16.12.2015 Όλγα Λεκού Υδροκίνηση και ανεμοκίνηση στην προβιομηχανική Αττική Τομέας Ι
11.11.2015 Μαρία Μίχου Ο ελλείπων τόπος της πατρίδας: χωρικά σύμβολα της απώλειας του σημαίνοντος τόπου σε αθηναϊκές κατοικήσεις Τομέας ΙΙΙ
11.11.2015 Ευτυχία Ηλιοπούλου Η επίδραση της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων: Το ελληνικό σχολείο Τομέας Ι
11.11.2015 Δέσποινα Λαμπαδά Η θρησκευτική «εικόνα» ως μέρος της συγκρότησης του χριστιανικού πολιτισμικού παραδείγματος. Μια ανθρωπολογική και εικαστική προσέγγιση των πρώιμων απεικονίσεων του Χριστού Τομέας Ι
14.10.2015 Άγγελος Λούπης Ο χωρικός σχεδιασμός στα σύγχρονα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς Τομέας II
14.10.2015 Μαρία Μάντζαρη Ο μετασχηματισμός της κοινωνικής σημασίας της κατοικίας στον επίσημο πολιτικό λόγο που εκφέρεται σε κεντρικές συνεδριάσεις της Ελληνικής Βουλής κατά τη διάρκεια του 20ου και 21ου αιώνα Τομέας II
14.10.2015 Ευαγγελία Παπατζανή Μετανάστευση, ποικιλότητα και διαπραγματεύσεις συμβίωσης στις γειτονιές της Αθήνας. Θεσμικές πολιτικές και καθημερινές πρακτικές. Τομέας II
14.10.2015 Έντις Χυσόλι Τα ρέματα στον Ελληνικό χώρο. Δίοδοι συγκρότησης και αποδόμησης του χώρου. Τομέας II
14.10.2015 Ανδρέας Ψαθάς Διερεύνηση παραγόντων διαμόρφωσης αξιών γης στον εξω-αστικό χώρο Τομέας II
14.10.2015 Τιμόκλεια Ψαλλιδάκη Διαδρομές στο ‘όριο’ και ‘αδύνατες’ γεωγραφίες του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού Τομέας II
14.10.2015 Ζωή Καραμπίνη Γειτονιά και κοινωνικά δίκτυα: μελετώντας την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων μέσα από τις γεωγραφίες των παιδιών Τομέας II
14.10.2015 Ζωγραφιά Καρέκου Εξετάζοντας τους αστικούς ενδιάμεσους χώρους στο μεταπολεμικό Σεράγεβο Τομέας ΙΙΙ
14.10.2015 Δημήτριος Κόττας Αναπαραστάσεις του Αστικού Χώρου: Λονδίνο, 19ος αιώνας Τομέας II
14.10.2015 Μαύρα Λάζαρη Η πολυγλωσσία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ως τοπολογικός ελιγμός Τομέας Ι

Σελίδες