Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
14.06.2017 Ελένη Δαλίπη Χώρος/τόπος/τοπίο: Πόλη και Εξουσία. Η πόλη ως αντιπροσωπευτικός χώρος στην “κατασκευή” της ανισότητας. Ζητήματα θεωρίας, πολιτικών και σχεδιαστικών πρακτικών. Τομέας II
14.06.2017 El Dakkak Hanan Alexandria and its Cultural Urbanscape: Revitalizing the Historical Identity of the City Τομέας ΙΙΙ
14.06.2017 Γεώργιος - Αθανάσιος Νικόπουλος Η κατασκευή του φυσικού Τομέας ΙΙΙ
14.06.2017 Μαρία Βελαώρα Χώροι σε μετάβαση: χωρική ανάλυση και προτάσεις για την διδασκαλία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης με τα εργαλεία της εικονικής πραγματικότητας Τομέας ΙΙΙ
22.02.2017 Andrew Gipe Αρχιτεκτονική Ακαθοριστία: Η πολιτική διεκδίκηση του δημόσιου χώρου και οι επιστημολογικοί της συσχετισμοί Τομέας ΙΙΙ
22.02.2017 Άγις Τσαφούλιας Ουτοπία της Ρωσικής πρωτοπορίας και μεταμοντέρνα ιδεολογία Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Αλέξανδρος Φωτιάδης Η ταυτότητα του τόπου ως τοπιακή συνθήκη: Οικονομική προώθηση και πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινοτήτων Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Σέργιος Στριγκλόγιαννης Συμμετοχικός σχεδιασμός και οι χώροι των κοινών. Εξετάζοντας συμμετοχικές παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο, από την ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας έως σήμερα. Τομέας ΙΙΙ
14.12.2016 Σταύρος Μουζακίτης Ο σχεδιασμός παιγνιδιών Εκπαιδευτικής Ψυχαγωγίας: Εργαλείο Εφαρμοσμένης Διεπιστημονικής Έρευνας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Οικολογίας Τομέας ΙΙΙ
23.11.2016 Χαραλαμπία Γαβρά Πράγματα, υλικά και μηχανές στο αρχιτεκτονικό εργαστήριο Τομέας Ι
21.09.2016 Μικαέλα Λιακατά Οι “Παράλληλες Αφηγήσεις” στο Σύγχρονο Σχεδιασμό: Σκηνικός Χώρος και Αρχιτεκτονική Τομέας ΙΙΙ
31.08.2016 Χρυσοβαλάντης Κούτσικος Πρότυπες συμβάσεις για κατασκευαστικά έργα. Προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη. Τομέας II
31.08.2016 Αναστασία Σίμου Η έννομη προστασία στις απαλλοτριώσεις ακινήτων στην πολεοδομική οργάνωση και στην οικιστική ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων Τομέας II
31.08.2016 Μαρία Ραμπαβίλα Θεωρητική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αξιολογική προσέγγιση της ελληνικής και διεθνούς πρακτικής. Τομέας II
31.08.2016 Σπυρίδων Παπαγιαννάκης Η ελληνική εμπειρία της οικιστικής ανάπτυξης και των πολιτικών γης στο νησιωτικό χώρο Τομέας II
29.06.2016 Παρασκευή Φανού Αρχιτεκτονική χωρίς πρόγραμμα και τόπο: Η αυτονομία του κελύφους και η κατοικία - μηχανή Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ευαγγελία Φραγγεδάκη Συλλογικές πρακτικές ανοικτού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική: διευρυμένες κοινωνικές χωρικότητες Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ειρήνη Σκαφίδα Υπόγειες Διαδρομές: Ανάμεσα στο Φως και στο Σκοτάδι Τομέας IV
29.06.2016 Ιωάννα Ράμμου Η συγκρότηση του Νεότερου Μνημείου ως σύγκλιση ενός ιδεατού παρελθόντος με το αστικό παρόν Τομέας Ι
29.06.2016 Βαρβάρα Ξηρόπητα Πως κατοικείται η εξέργεση: Νόημα, εμπειρία και αναπαράσταση των χωρο-χρονικών συνθηκών μιας ετεροτοπίας. Το παράδειγμα της εξέγερσης στη πόλη του Φέργκιουσον το 2014. Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Δημήτριος Μαρνέλλος Η Ελλάδα του Μοντερνισμού: το Έπιπλο των Ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, 1950 - 1970 Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Ιωάννης Γιαννούτσος Η αναζήτηση του κοινού τόπου στην αρχιτεκτονική και εικαστική συνθετική διαδικασία Τομέας Ι
29.06.2016 Αθανάσιος Φαραγγάς Αρχιτεκτονικές Οντολογίες: η Γνωσιολογική Βάση του Αρχιτεκτονικού Τοπίου Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθηνά Σταματοπούλου Το σχεσιακά συγκροτούμενο αντικείμενο: Περιγραφή και σχεδιασμός Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Θωμαΐς Σιάρκου Συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με παιδιά Τομέας II
29.06.2016 Ιουλία Βομπίρη Σανατόρια. Η αρχιτεκτονική της μετάβασης στην αρχιτεκτονική της φθίσης. Τομέας Ι
29.06.2016 Ιωάννης Τιμαγένης Η συμβολή των πλάγιων ανακλάσεων του ήχου στην Αρχιτεκτονική Ακουστική με έμφαση στους χώρους μουσικής και παραστατικών τεχνών Τομέας IV
29.06.2016 Μαρία Σκουλούδη Φυσικός Αερισμός και Δροσισμός με την Εφαρμογή Πύργων Ανέμου (Wind Towers) στις Ελληνικές Κλιματικές Συνθήκες. Διερεύνηση της Δυνατότητας Εφαρμογής τους σε Υπάρχοντα Κτίρια για την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τομέας IV
29.06.2016 Μαρία Παπαβασιλείου Διατροφικά συστήματα και πόλη: μια νέα αστική και περιαστική συνθήκη Τομέας Ι
29.06.2016 Νικόλαος Γιόγιας Το εξ’ αυτού αιρετόν. Η ανθρωπολογία του αυθαίρετου χώρου. Τομέας II

Σελίδες