Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
18.03.2015 Αικατερίνη Χριστοφοράκη Μεταβολές και σταθμοί στη δομή των ελληνικών πόλεων, 15ος – 19ος αιώνας Τομέας II
18.03.2015 Ευαγγελία Παπαλεξανδράτου Κατασκευές από άψητη γη. Ενεργειακή και σεισμική συμπεριφορά Τομέας IV
18.02.2015 Δήμητρα - Αθανασία Λιτσάρδου Χωροταξικός Σχεδιασμός και Δημόσια Ακίνητα Γης. Διεθνείς τάσεις, πρακτικές και εθνική πολιτική γης. Τομέας II
28.01.2015 Μαρία Νοδαράκη Η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Κρήτη και ο Μινωικός πολιτισμός Τομέας Ι
28.01.2015 Βασίλειος Αρωνίδης Η Μουσική ως Μέσο Ανασυγκρότησης του Χώρου Τομέας ΙΙΙ
28.01.2015 Καρπάνου Χρυσάνθη Η ναοδομία του δεσποτάτου της Ηπείρου Τομέας Ι
28.01.2015 Χριστίνα - Στεφανία Τσαντιώτη Διαστάσεις του πολιτισμού στην ανάπτυξη και χωρική ρύθμιση του συστήματος των ελληνικών πόλεων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας Τομέας II
29.10.2014 Μάριος Πελεκάνος Κατασκευαστική Ανάλυση του Δομικού Συστήματος των Ξυλόστεγων Ναών της Κύπρου 15ος - 19ος αιώνας Τομέας IV
10.09.2014 Μαρία Μαλαπέτσα Εννοιολογικές προσεγγίσεις και πρότυπα μορφοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντος (design engineering – product information model) Τομέας ΙΙΙ
11.06.2014 Παναγιώτα Στεργίου Αρχαιότητες σε αστικό περιβάλλον. Προστασία και ανάδειξη Τομέας Ι
09.04.2014 Θεοφάνης Καφαντάρης Κενά κτίρια και πόλη: Η μεταλλαγή των χρήσεων και η δυναμική σχέση κενού - πλήρους στη σύγχρονη Αθήνα Τομέας Ι
09.04.2014 Νεφέλη Κυρκίτσου Η Αρχιτεκτονική ως γλώσσα και πεδίο επιρροής του ανθρώπινου ασυνείδητου Τομέας ΙΙΙ
09.04.2014 Αλέξανδρος - Επαμεινώνδας Κιτρινιάρης Η διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Οικολογίας. Η ρομαντική επανάσταση στην τεχνολογική της προοπτική. Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Αντώνιος Χαζάπης Από τη βιωσιμότητα στην ανθεκτικότητα της πόλης, η περίπτωση του κέντρου και των γειτονιών της Αθήνας Τομέας II
19.03.2014 Σπυρίδων Νάσαινας Ο Μουσειογραφικός Σχεδιασμός ως Πεδίο Νοηματικών και Ιδεολογικών Προβολών. Η Περίπτωση των Βυζαντινών Μουσείων στην Ελλάδα Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Σταματίνα Χαραλάμπη Σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Η χωροποιητική διάσταση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών και οι επιπτώσεις της στην επιμέλεια εκθέσεων. Τομέας ΙΙΙ
19.02.2014 Ρούπα Ευφροσύνη Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Το πλαίσιο, οι δημιουργοί και τα μέσα παρουσίασης. Τομέας ΙΙΙ
19.02.2014 Πολυξένη Πρέντου Κοινωνικές αντιστάσεις στο Λεκανοπέδιο για ελεύθερους χώρους. Οι δράσεις των κινημάτων μέσα από τις έμφυλες εμπειρίες των υποκειμένων τους. Τομέας II
29.01.2014 Ελευθερία Ράπτου Το θεατρικό σώμα. Από τους τόπους αναπαράστασης του πάθους στους χώρους της θεραπείας. Τομέας ΙΙΙ
29.01.2014 Όλγα Ιωάννου Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο διαδικτυακό χώρο. Η συγκρότηση του εκπαιδευόμενου υποκειμένου σε διευρυμένες κοινότητες γνώσης Τομέας Ι
08.01.2014 Μαριάννα Χαριτωνίδου Η διάσταση ανάμεσα στην ερμηνεία και στη διαχείριση της αρχιτεκτονικής μορφής: διερευνώντας την αλλαγή του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής Τομέας ΙΙΙ
05.06.2013 Μαρία Κούτσαρη Δημιουργικότητα και πολιτιστική οικονομία στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μεταλλαγές του αστικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας. Τομέας II
05.06.2013 Εμμανουήλ - Αθανάσιος Πατεράκης Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ως Δομική Ανάλυση Συστημάτων: Οντοστρεφείς Δομές και Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Τομέας IV
21.12.2012 Κωνσταντίνος Πετράκος Τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και χωρικοί μετασχηματισμοί στην περίπτωση της Χαλκιδικής Τομέας II
21.12.2012 Δέσποινα Μπαλοπητά Σημασία και ο ρόλος των Βιομηχανικών Αρχείων στα Μουσεία για την ανάδειξη και προβολή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του υπό την ίδρυση Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργείας στο Λαύριο. Τομέας II
21.12.2012 Noroozi Azam Energy saving solutions for buildings in hot-dry climate: Augmenting traditional elements with intelligent control system Τομέας ΙΙΙ
12.12.2012 Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος Ιωάννης Δεσποτόπουλος: Πολεοδομική. Η ένταση ως αστική και δομική μορφή Τομέας Ι
12.12.2012 Νικόλαος Κορδός Το Σχέδιο Χρήσης Ενέργειας (ΣΧΕ) ως άτυπο εργαλείο αστικού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
12.12.2012 Δήμητρα Παρασκευά Πολιτιστική ταυτότητα και τοπιακοί συσχετισμοί. Το παράδειγμα της Βοιωτίας. Τομέας Ι
28.11.2012 Ευρυδίκη Κατσαλή Η Πόλη της Χαλκίδας. Πολεοδομική εξέλιξη από το τέλος του Μεσαίωνα έως τις αρχές της εκβιομηχάνισής της (15ος – 19ος αιώνας). Τομέας II

Σελίδες