Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
29.10.2014 Μάριος Πελεκάνος Κατασκευαστική Ανάλυση του Δομικού Συστήματος των Ξυλόστεγων Ναών της Κύπρου 15ος - 19ος αιώνας Τομέας IV
29.10.2014 Εμμανουήλ - Στυλιανός Σκούφογλου Αστικοποίηση και μετασχηματισμοί του ελληνικού αστικού χώρου στο περιβάλλον της κρίσης Τομέας II
10.09.2014 Μαρία Μαλαπέτσα Εννοιολογικές προσεγγίσεις και πρότυπα μορφοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντος (design engineering – product information model) Τομέας ΙΙΙ
11.06.2014 Παναγιώτα Στεργίου Αρχαιότητες σε αστικό περιβάλλον. Προστασία και ανάδειξη Τομέας Ι
09.04.2014 Νεφέλη Κυρκίτσου Η Αρχιτεκτονική ως γλώσσα και πεδίο επιρροής του ανθρώπινου ασυνείδητου Τομέας ΙΙΙ
09.04.2014 Θεοφάνης Καφαντάρης Κενά κτίρια και πόλη: Η μεταλλαγή των χρήσεων και η δυναμική σχέση κενού - πλήρους στη σύγχρονη Αθήνα Τομέας Ι
09.04.2014 Αλέξανδρος - Επαμεινώνδας Κιτρινιάρης Η διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Οικολογίας. Η ρομαντική επανάσταση στην τεχνολογική της προοπτική. Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Αντώνιος Χαζάπης Από τη βιωσιμότητα στην ανθεκτικότητα της πόλης, η περίπτωση του κέντρου και των γειτονιών της Αθήνας Τομέας II
19.03.2014 Σπυρίδων Νάσαινας Ο Μουσειογραφικός Σχεδιασμός ως Πεδίο Νοηματικών και Ιδεολογικών Προβολών. Η Περίπτωση των Βυζαντινών Μουσείων στην Ελλάδα Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Σταματίνα Χαραλάμπη Σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Η χωροποιητική διάσταση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών και οι επιπτώσεις της στην επιμέλεια εκθέσεων. Τομέας ΙΙΙ
19.02.2014 Ρούπα Ευφροσύνη Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Το πλαίσιο, οι δημιουργοί και τα μέσα παρουσίασης. Τομέας ΙΙΙ
19.02.2014 Πολυξένη Πρέντου Κοινωνικές αντιστάσεις στο Λεκανοπέδιο για ελεύθερους χώρους. Οι δράσεις των κινημάτων μέσα από τις έμφυλες εμπειρίες των υποκειμένων τους. Τομέας II
29.01.2014 Ελευθερία Ράπτου Το θεατρικό σώμα. Από τους τόπους αναπαράστασης του πάθους στους χώρους της θεραπείας. Τομέας ΙΙΙ
29.01.2014 Όλγα Ιωάννου Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο διαδικτυακό χώρο. Η συγκρότηση του εκπαιδευόμενου υποκειμένου σε διευρυμένες κοινότητες γνώσης Τομέας Ι
08.01.2014 Μαριάννα Χαριτωνίδου Η διάσταση ανάμεσα στην ερμηνεία και στη διαχείριση της αρχιτεκτονικής μορφής: διερευνώντας την αλλαγή του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής Τομέας ΙΙΙ
05.06.2013 Μαρία Κούτσαρη Δημιουργικότητα και πολιτιστική οικονομία στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μεταλλαγές του αστικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας. Τομέας II
05.06.2013 Εμμανουήλ - Αθανάσιος Πατεράκης Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ως Δομική Ανάλυση Συστημάτων: Οντοστρεφείς Δομές και Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Τομέας IV
21.12.2012 Δέσποινα Μπαλοπητά Σημασία και ο ρόλος των Βιομηχανικών Αρχείων στα Μουσεία για την ανάδειξη και προβολή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του υπό την ίδρυση Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργείας στο Λαύριο. Τομέας II
21.12.2012 Noroozi Azam Energy saving solutions for buildings in hot-dry climate: Augmenting traditional elements with intelligent control system Τομέας ΙΙΙ
21.12.2012 Κωνσταντίνος Πετράκος Τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και χωρικοί μετασχηματισμοί στην περίπτωση της Χαλκιδικής Τομέας II
12.12.2012 Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος Ιωάννης Δεσποτόπουλος: Πολεοδομική. Η ένταση ως αστική και δομική μορφή Τομέας Ι
12.12.2012 Νικόλαος Κορδός Το Σχέδιο Χρήσης Ενέργειας (ΣΧΕ) ως άτυπο εργαλείο αστικού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
12.12.2012 Δήμητρα Παρασκευά Πολιτιστική ταυτότητα και τοπιακοί συσχετισμοί. Το παράδειγμα της Βοιωτίας. Τομέας Ι
28.11.2012 Ευθαλία Καβύρη Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των «φυλακών», στην Ελλάδα από το 1836 έως και τη μεσοπολεμική περίοδο Τομέας Ι
28.11.2012 Μαρία Δεμένεγα Η πολιτική διατήρησης του πολιτιστικού τοπίου και η εφαρμογή της στην Ελληνική πραγματικότητα Τομέας II
28.11.2012 Στέλλα Μιχαήλ Στρατηγική Δόμησης της Αρχιτεκτονικής και Τοπιακής Περιηγητικής Εμπειρίας. Το παράδειγμα της πόλης της Λάρνακας Τομέας ΙΙΙ
28.11.2012 Καρολίνα - Άννα - Μαρία Μωρέττη Η έννοια της μεταβολής στην παραγωγική διαδικασία των μορφών. Από τον Ρομαντισμό στην Αρχιτεκτονική της Αποδόμησης Τομέας ΙΙΙ
28.11.2012 Ευρυδίκη Κατσαλή Η Πόλη της Χαλκίδας. Πολεοδομική εξέλιξη από το τέλος του Μεσαίωνα έως τις αρχές της εκβιομηχάνισής της (15ος – 19ος αιώνας). Τομέας II
31.10.2012 Δήμητρα Μπουζάνη Αρχιτεκτονικό Αρχείο – Θεσμοθέτηση / Οργάνωση / Διαχείριση Τομέας ΙΙΙ
31.10.2012 Ανθία Βερυκίου Τοπολογία, τα σχήματα των τοπικών διεργασιών και συμβάντων και ο καθορισμός των τοπιακών και κτηριακών μορφών. Μαθηματική υποστήριξη του τοπιακού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τομέας ΙΙΙ

Σελίδες