Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
28.11.2012 Μαρία Δεμένεγα Η πολιτική διατήρησης του πολιτιστικού τοπίου και η εφαρμογή της στην Ελληνική πραγματικότητα Τομέας II
28.11.2012 Στέλλα Μιχαήλ Στρατηγική Δόμησης της Αρχιτεκτονικής και Τοπιακής Περιηγητικής Εμπειρίας. Το παράδειγμα της πόλης της Λάρνακας Τομέας ΙΙΙ
28.11.2012 Καρολίνα - Άννα - Μαρία Μωρέττη Η έννοια της μεταβολής στην παραγωγική διαδικασία των μορφών. Από τον Ρομαντισμό στην Αρχιτεκτονική της Αποδόμησης Τομέας ΙΙΙ
28.11.2012 Ευθαλία Καβύρη Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των «φυλακών», στην Ελλάδα από το 1836 έως και τη μεσοπολεμική περίοδο Τομέας Ι
31.10.2012 Δήμητρα Μπουζάνη Αρχιτεκτονικό Αρχείο – Θεσμοθέτηση / Οργάνωση / Διαχείριση Τομέας ΙΙΙ
31.10.2012 Ανθία Βερυκίου Τοπολογία, τα σχήματα των τοπικών διεργασιών και συμβάντων και ο καθορισμός των τοπιακών και κτηριακών μορφών. Μαθηματική υποστήριξη του τοπιακού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τομέας ΙΙΙ
31.10.2012 Αγγελική Τσιανάκα Χαρτογραφώντας το τοπίο των αιθουσών τέχνης στην Αθήνα Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Θηρεσία - Νίκη Γαλάτουλα Κοινωνίες σε κίνηση: Το σχεσιακό πεδίο ενός απανταχού παρόντος πλήθους στα πλαίσια μιας νέας αστικής πραγματικότητας Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Ξανθή Τσιφτσή Η αρχιτεκτονική του μουσείου και η κατασκευή της συλλογικής μνήμης. Η περίπτωση των Μουσείων Ολοκαυτώματος. Τομέας ΙΙΙ
25.09.2012 Μαρία Χατζοπούλου Μελέτη των γλωσσολογικών κωδίκων που διέπουν τις εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο επικοινωνιακό σύγχρονο περιβάλλον Τομέας ΙΙΙ
29.08.2012 Στέλλα Μουλαρά (Νέα) αστική φτώχεια: διερεύνηση της χωρικής διάστασης και αναστοχασμός γύρω από την έννοια της χωρικής και κοινωνικής συνοχής Τομέας II
18.07.2012 Ναυσικά Χατζηδάκη Σχέσεις μαθηματικών και πόλεων στην Αρχαία Ελλάδα του 6ου και 5ου αι. π.Χ. Τομέας II
18.07.2012 Βασιλική Λιόλιου Αρχιτεκτονικές ερμηνείες του ζητήματος «προστασία του τοπίου» στη μεταπολεμική Ελλάδα: Η Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου και Πόλεων Τομέας Ι
18.07.2012 Αγγελική - Βασιλική Σιδέρη Μετασχηματισμοί του χώρου σε συνάρτηση με τις μεταβολές στα τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα κατανάλωσης: Η περίπτωση των Ρομά Τομέας Ι
20.06.2012 Νεφέλη Χατζημηνά Τοπολογία – τυπολογία Τομέας ΙΙΙ
25.04.2012 Ιωάννης Γρηγοριάδης Η αρχιτεκτονική γνώση στη σχέση του αρχιτέκτονα με το χρήστη. Η περίπτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Τομέας Ι
04.04.2012 Γεράσιμος Βαμβακίδης Παραμετρικός Σχεδιασμός: Αλληλεπίδραση συνθηκών και κατασκευή προτύπων Τομέας Ι
25.01.2012 Μαρία Παπαϊωάννου Ο Ρόλος του πράσινου στην ελληνική πόλη Τομέας II
25.01.2012 Ειρήνη Σφακιανάκη Τοπική Ανάπτυξη: Ένα πρότυπο ανθεκτικότητας και ευελιξίας μπροστά στην παγκοσμιοποίηση. Οικισμοί και Πόλεις Νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Τομέας II
25.01.2012 Μιχαήλ Σιούλας Ορυχεία και Company Towns: Ένα σύνολο παράλληλων τόπων εργασίας και κατοίκησης Τομέας II
14.12.2011 Τσαμπίκος Πετράς Η διερεύνηση του μη ορατού αστικού τοπίου Τομέας ΙΙΙ
14.12.2011 Άγγελος Αλετράς Φαντασιακοί χώροι και ετεροτοπίες στον κινηματογράφο του Andrey Tarkovskiy Τομέας ΙΙΙ
14.12.2011 Ελένη Καραΐσκου Οι μεσαιωνικές δομές των οικισμών της υπαίθρου στην Κρήτη και στο Salento της Ιταλίας Τομέας Ι
26.10.2011 Νικόλαος Χαρκιολάκης Το καθολικό της Ι.Μονής Σταυρονικήτα Αγίου Όρους Τομέας Ι
26.10.2011 Κωνσταντίνος Φιλιππάκης Χωρικές Διαστάσεις της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης μεταναστευτικών ομάδων στις γειτονιές της Αθήνας Τομέας II
13.07.2011 Ελένη Βαγιανού Μεταβολές του κεντρικού αστικού ιστού στις μεσαίες ελληνικές πόλεις και επιδράσεις στο περιβάλλον Τομέας II
13.04.2011 Θεμιστοκλής Μπιλής Αρχαίοι αναλημματικοί τοίχοι Τομέας Ι
13.04.2011 Άννα Αποστόλου Αρχαία Νίσυρος, οχυρώσεις Τομέας Ι
13.04.2011 Ρόζα Καλαμαρά Καλλιτεχνική δραστηριότητα της Ομάδας Τέχνης 4+ (Βαγγέλης Δημητρέας, Μαρία Κοκκίνου, Βάσω Κυριακή, Ασπασία Στασινοπούλου) Τομέας Ι
13.04.2011 Φωτεινή Χαλβαντζή Καστελλόριζο. Οικιστική εξέλιξη και αρχιτεκτονική ανάλυση από τον 19ο αιώνα έως την Ενσωμάτωση. Τομέας II

Σελίδες