Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
29.06.2016 Χριστίνα Βασιλοπούλου Δρόμοι από άσφαλτο. Η σημασία τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου αστικού πολιτισμού. Τομέας Ι
29.06.2016 Θεόδωρος Γαλάνης Πράσινες διαδρομές σε αστικές περιοχές και η συμβολή τους στη περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού Τομέας II
29.06.2016 Κανελία Κουτσανδρέα “Από το χώρο στον τόπο”. Η σύγχρονη πόλη ως σύνθετο υλικό και εννοιολογικό σύστημα. Τομέας Ι
29.06.2016 Αγγελική - Σοφία Μαντίκου Ο σχεδιασμός των ιδιοτήτων του σώματος του υποκειμένου (1920 - 2020) Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Αθανάσιος Σωτηρίου Το έργο του Ισαάκ Σαπόρτα στην Ελλάδα Τομέας Ι
29.06.2016 Δημοσθένης Χούπας Σώμα, χώρος και χειραφέτηση. Ο τόπος της ανυπακοής. Τομέας II
29.06.2016 Ελένη Πλουμίδη Η επενέργεια της ηθικής του χρέους στην ιδιοκτησία ακινήτων, στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Τομέας II
29.06.2016 Ελένη Σπανογιάννη Αστική παράκτια ζώνη. Διαδικασίες και προοπτικές ενσωμάτωσης στην πόλη. Τομέας II
29.06.2016 Θάλεια Καραΐνδρου Ιερός και βλάσφημος χώρος. Τα ίχνη των μονοθεϊστικών θρησκειών στη συγκρότηση της πόλης. Τομέας II
29.06.2016 Κλήμης Λαζαρίδης Τοπία σε μεταλλαγή: Διερεύνηση της μεθοδολογίας περιβαλλοντικού σχεδιασμού για τις νησιωτικές περιοχές. Η περίπτωση της Σίφνου και της Μήλου. Τομέας II
29.06.2016 Ξενοφών Διαλεισμάς Η αλληλεπίδραση μεταξύ επίσημων πολιτικών και άτυπων πρακτικών στην παραγωγή κατοικίας στον Παγκόσμιο Νότο και ο ρόλος του σχεδιασμού Τομέας II
29.06.2016 Παναγιώτα Πασσιά Τοπολογία Τυπικών Χωρικών Πεδίων Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Παναγιώτης Ρούπας Συναθροίσεις: Το Σημείο της Μεταβολής Τομέας ΙΙΙ
29.06.2016 Σωτηρία Χαλδέζου Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου και Αστική Ανάπτυξη. Διαχείριση, Σχεδιασμός και Δομές Διακυβέρνησης. Τομέας II
29.06.2016 Αλεξάνδρα Μούργου Η λαϊκή μουσική και η άνθιση του ρεμπέτικου στις εργατικές και προσφυγικές γειτονιές. Η περίπτωση του Πειραιά. Τομέας II
29.06.2016 Ιωάννα Καββαδά Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιστορικών Κτηρίων του 20ου αιώνα από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τομέας IV
29.06.2016 Χρήστος Γεωργακόπουλος Η ενέργεια ως κοινός - συλλογικός πόρος σε αστικές περιοχές Τομέας II
29.06.2016 Ίνα Παναγιώτη Διαχρονικές προσλήψεις των ουτοπικών συμβόλων του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού από ολοκληρωτικές πρακτικές Τομέας ΙΙΙ
22.06.2016 Βικτώρια Λύτρα Φυσικός φωτισμός στην αρχιτεκτονική μουσείων και galleries τέχνης στη Μεσόγειο Τομέας IV
08.06.2016 Διονυσία Φράγκου Η εμπειρία της διαμονής ως μέσο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτισμικής κληρονομιάς ενός τόπου Τομέας ΙΙΙ
08.06.2016 Ματθαίος Παπαβασιλείου Η αστική πολυκατοικία της Μεταπολεμικής Αθήνας Τομέας Ι
08.06.2016 Χριστίνα Μαϊστρέλη Η απώλεια της κατοικίας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και η ανατροπή της δεδομένης χωρικής συνείδησης: Ψυχαναλυτική και αρχιτεκτονική προσέγγιση Τομέας ΙΙΙ
13.04.2016 Κυριάκος Σκυλάκης Διερεύνηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο προσχεδιαστικό στάδιο του βιοκλιματικού σχεδιασμού Τομέας IV
02.03.2016 Ευαγγελία Ντάφα Περιβαλλοντικές πολιτικές και στρατηγικές αστικής ανασυγκρότησης. Νέα εργαλεία σχεδιασμού στη Μητροπολιτική Αθήνα. Τομέας II
02.03.2016 Λουκία Τσαφούλια Αποκρυστάλλωση Τοπίων Δεδομένων: Εξερευνώντας αναπαραστάσεις χωρικού σχεδιασμού από την ‘σφαίρα δεδομένων’ Τομέας ΙΙΙ
27.01.2016 Κωνσταντίνα Θεοδώρου Το κράτος στην Επικράτεια του Αστικού - Προς νέες χωρικο-πολιτικές θεσμίσεις την εποχή της παγκόσμιας αστικοποίησης Τομέας II
13.01.2016 Ελένη Λιβάνη Ο Λόγος και ο Κανόνας στο έργο του Άρη Κωνσταντινίδη Τομέας Ι
16.12.2015 Όλγα Λεκού Υδροκίνηση και ανεμοκίνηση στην προβιομηχανική Αττική Τομέας Ι
16.12.2015 Πολυξένη - Ελισσάβετ Τραυλού Οι οικισμοί της υπαίθρου των Επτανήσων Τομέας Ι
16.12.2015 Σοφία Καραγιάννη Η γλυπτική στον δημόσιο χώρο και η συμβολή της στη φυσιογνωμία της πόλης Τομέας II

Σελίδες