Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
18.03.2015 Χαράλαμπος Τριάντος D.I.Y [Do It Yourself] Ο Δυνητικός Χώρος παραγωγής Αρχιτεκτονικών εργαλείων Τομέας IV
18.03.2015 Αντώνιος Κατσαράκης Η αρχιτεκτονική του Μαρουλά Ρεθύμνου Τομέας Ι
18.03.2015 Δάφνη Σουλογιάννη Ο φανταστικός χώρος στον Δημιουργικό λόγο των Παραμυθιών Τομέας Ι
18.03.2015 Γρηγόριος Βεγλιρής Πολιτικές αναβάθμισης του στεγαστικού αποθέματος ζητήματα στέγης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλήματα και δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα. Τομέας II
18.03.2015 Ευαγγελία Παπαλεξανδράτου Κατασκευές από άψητη γη. Ενεργειακή και σεισμική συμπεριφορά. Τομέας IV
18.02.2015 Δήμητρα - Αθανασία Λιτσάρδου Χωροταξικός Σχεδιασμός και Δημόσια Ακίνητα Γης. Διεθνείς τάσεις, πρακτικές και εθνική πολιτική γης. Τομέας II
28.01.2015 Χρυσάνθη Καρπάνου Η ναοδομία του δεσποτάτου της Ηπείρου Τομέας Ι
28.01.2015 Βασίλειος Αρωνίδης Η Μουσική ως Μέσο Ανασυγκρότησης του Χώρου Τομέας ΙΙΙ
28.01.2015 Μαρία Νοδαράκη Η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Κρήτη και ο Μινωικός πολιτισμός Τομέας Ι
28.01.2015 Χριστίνα - Στεφανία Τσαντιώτη Διαστάσεις του πολιτισμού στην ανάπτυξη και χωρική ρύθμιση του συστήματος των ελληνικών πόλεων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας Τομέας II
28.01.2015 Θεοδώρα Χατζή - Ροδοπούλου Ctrl Shift ↑. European Industrial Heritage reuse in review. (Διαχείριση Μεταλλαγών. Επανάχρηση ευρωπαϊκής βιομηχανικής κληρονομιάς. Ανασκόπηση και προοπτικές.) Τομέας II
29.10.2014 Εμμανουήλ - Στυλιανός Σκούφογλου Αστικοποίηση και μετασχηματισμοί του ελληνικού αστικού χώρου στο περιβάλλον της κρίσης Τομέας II
29.10.2014 Μάριος Πελεκάνος Κατασκευαστική Ανάλυση του Δομικού Συστήματος των Ξυλόστεγων Ναών της Κύπρου 15ος - 19ος αιώνας Τομέας IV
10.09.2014 Μαρία Μαλαπέτσα Εννοιολογικές προσεγγίσεις και πρότυπα μορφοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού προϊόντος (design engineering - product information model) Τομέας ΙΙΙ
11.06.2014 Παναγιώτα Στεργίου Αρχαιότητες σε αστικό περιβάλλον. Προστασία και ανάδειξη. Τομέας Ι
09.04.2014 Αλέξανδρος - Επαμεινώνδας Κιτρινιάρης Η διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Οικολογίας. Η ρομαντική επανάσταση στην τεχνολογική της προοπτική. Τομέας ΙΙΙ
09.04.2014 Θεοφάνης Καφαντάρης Κενά κτίρια και πόλη: Η μεταλλαγή των χρήσεων και η δυναμική σχέση κενού - πλήρους στη σύγχρονη Αθήνα Τομέας Ι
19.03.2014 Σταματίνα Χαραλάμπη Σύγχρονη Τέχνη και Αρχιτεκτονική. Η χωροποιητική διάσταση των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών και οι επιπτώσεις της στην επιμέλεια εκθέσεων. Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Σπυρίδων Νάσαινας Ο Μουσειογραφικός Σχεδιασμός ως Πεδίο Νοηματικών και Ιδεολογικών Προβολών. Η Περίπτωση των Βυζαντινών Μουσείων στην Ελλάδα. Τομέας ΙΙΙ
19.03.2014 Αντώνιος Χαζάπης Από τη βιωσιμότητα στην ανθεκτικότητα της πόλης, η περίπτωση του κέντρου και των γειτονιών της Αθήνας Τομέας II
19.02.2014 Πολυξένη Πρέντου Κοινωνικές αντιστάσεις στο Λεκανοπέδιο για ελεύθερους χώρους. Οι δράσεις των κινημάτων μέσα από τις έμφυλες εμπειρίες των υποκειμένων τους. Τομέας II
19.02.2014 Ρούπα Ευφροσύνη Η ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960. Το πλαίσιο, οι δημιουργοί και τα μέσα παρουσίασης. Τομέας ΙΙΙ
29.01.2014 Ελευθερία Ράπτου Το θεατρικό σώμα. Από τους τόπους αναπαράστασης του πάθους στους χώρους της θεραπείας. Τομέας ΙΙΙ
05.06.2013 Εμμανουήλ - Αθανάσιος Πατεράκης Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού ως Δομική Ανάλυση Συστημάτων: Οντοστρεφείς Δομές και Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Τομέας IV
05.06.2013 Μαρία Κούτσαρη Δημιουργικότητα και πολιτιστική οικονομία στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Μεταλλαγές του αστικού χώρου στο κέντρο της Αθήνας. Τομέας II
29.01.2013 Δήμητρα Θεοχάρη Υδατικά Ευαίσθητος Αστικός Σχεδιασμός (ΥΕΑΣ): Μελέτη και δυνατότητες αξιοποίησης 'υδάτινων δρόμων' στο αστικό τοπίο στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης Τομέας ΙΙΙ
29.01.2013 Ελένη Αντωνοπούλου Ποια είναι η Αρχιτεκτονική του Κοινού; Ή Κοινό, Σχεδιασμός, Παραγωγή (του Χώρου). Τομέας ΙΙΙ
29.01.2013 Χρήστος Χονδρός Περί του θανάτου του υποκειμένου (σχεδιαστή) και του βιοπολιτικού επαναπροσδιορισμού της (σχεδιάζουσας) υποκειμενικότητας Τομέας IV
21.12.2012 Δέσποινα Μπαλόπητα Σημασία και ο ρόλος των Βιομηχανικών Αρχείων στα Μουσεία για την ανάδειξη και προβολή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Η περίπτωση του υπό την ίδρυση Μουσείου Μεταλλείας Μεταλλουργείας στο Λαύριο. Τομέας II
21.12.2012 Κωνσταντίνος Πετράκος Τουρισμός, εξορυκτικές δραστηριότητες και χωρικοί μετασχηματισμοί στην περίπτωση της Χαλκιδικής Τομέας II

Σελίδες