Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
04.03.2009 Ιωάννης Καραγιάννης Η αντίληψη της ακουστικής σε αίθουσες ακροατηρίου μουσικής Jazz σε σχέση με φυσικές ακουστικέςπαραμέτρους και με στοιχεία του σχεδιασμού των αιθουσών Τομέας IV
04.03.2009 Χρονάκη Αλεξάνδρα Κατασκευές του καθαρού στη μοντέρνα κατοικία Τομέας Ι
04.03.2009 Μελέτιος Μπακαούκας Διαδικασίες εξευγενισμού ( gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ανισότητες, αντιφάσεις, διλήμματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού Τομέας II
04.02.2009 Σπυρίδων Ασημακόπουλος Κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού υψηλών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Τομέας IV
04.02.2009 Νικόλαος Γεωργακόπουλος Παράμετροι Αστικής Ανάπτυξης / Διάχυσης Περιφερειών Μητροπολιτικών Περιοχών. Τυπολογίες και Κεντρικότητες στο Δήμο Αχαρνών. Τομέας II
04.02.2009 Μούντριχας Σπυρίδων Από τη θέληση της εποχής στην πνευματική βούληση: Η μορφοποιητική δύναμη στο έργο του Mies van de Rohe Τομέας Ι
04.02.2009 Έλενα Μέσσιου Διαιρεμένες - Εγκαταλελλειμένες Πόλεις στον 20ο αιώνα. Η Περίπτωση της Αμμοχώδτου Τομέας II
04.02.2009 Σοφία Μαυρομάττη Πόλεις του Μέλλοντος – Νέες Τεχνολογίες στο Αστικό Περιβάλλον (Smart Cities) Τομέας II
04.06.2008 Αλέξανδρος - Θεοχάρης Βαζάκας Συμμετοχικός σχεδιασμός από το σχεδιασμό του χώρου στο σχεδιασμό ανοικτών συστημάτων Τομέας Ι
07.05.2008 Αικατερίνη Ζησιμοπούλου Συνθήκες επανάληψης - στοιχεία φορντικού μοντέλου σε χωρικά συστήματα, μία αναφορά στην Olympia II της Leni Riefenstahl και την τεχνολογία της Ναζιστικής περιόδου Τομέας Ι
07.05.2008 Ιωάννης Κοντέας Στατικά Ζητήματα Αρχαίων Ξυλίνων Φορέων Τομέας IV
16.01.2008 Κωνσταντίνος Νταούλας Το εικονοστάσι: Το κοινωνικό εύρος της εικαστικής εκφοράς, η εικόνα ως συνθήκη «πάνδημος» Τομέας ΙΙΙ
16.01.2008 Αικατερίνη Χαραλαμποπούλου Περιγραφή – Ρεαλισμός – Λεπτομέρεια στην ιστορία Αρχιτεκτονικής Τομέας Ι
16.01.2008 Χαράλαμπος Χαΐτας Οι όροι της μουσειακής επικοινωνίας: θεωρητικές θέσεις και προοπτική του σύγχρονου εκθεσιακού σχεδιασμού Τομέας ΙΙΙ
25.07.2007 Σταματία Χαϊδεμένου Κοινωνιολογικές συνιστώσες στην πολεοδομική ιστορία της Θεσσαλονίκης Τομέας II
25.07.2007 Πολύβιος Μουκούλης Σύγχρονες μορφές και τάσεις Αστικοποίησης: Η σχέση κέντρου και περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Τομέας II
23.05.2007 Αναστασία Κανάκη Αρχιτεκτονική του α-κτιστου. Δημόσιος χώρος και κινηματογράφος Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Αικατερίνη Λώλου Καταγωγή και Μεταμορφώσεις της έννοιας του χρήστη στο Μοντέρνο Κίνημα Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Μαριάννα Μπίρη Αστικό και οιονεί - τοπίο (virtual landscape): όρια - διάδραση Τομέας ΙΙΙ
23.05.2007 Ελευθερία Τσέλιου Η σύγχρονη αστική κατοικία ως χώρος αρχιτεκτονικής αναζήτησης και κοινωνικής προβολής Τομέας ΙΙΙ
16.04.2007 Μαρία Δανιήλ Το έργο της Αρχιτεκτονικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων κατά την περίοδο 1835-1940 Τομέας Ι
16.04.2007 Χριστίνα Ντούφα Η αρχιτεκτονική της αναψυχής στην ακτή του Σαρωνικού στις δεκαετίες 1950 - 1960. Ξενοδοχειακές και λουτρικές εγκαταστάσεις. Τομέας Ι
16.04.2007 Μαρίνα Πισπέρη Το Θέμα του Λαβυρίνθου στη Νεοελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Από τη Γενιά του '30 μέχρι και τη Γενιά του '70 Τομέας Ι
01.11.2006 Μαργαρίτα Αλεξίου Επανάχρηση και "ευελιξία". Εφαρμογή ευέλικτων κατασκευαστικών συστημάτων στην επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων Τομέας IV
11.10.2006 Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης Ανταγωνισμός Μητροπόλεων και Χωρικός Σχεδιασμός Τομέας II
11.10.2006 Γεωργία Γκουμοπούλου Τα κενά στον ιστό της πόλης, ως πεδίο κοινωνικών σχέσεων και φυσικών διεργασιών Τομέας II
28.09.2005 Τσαμπίκα Μιχαλάκη Προστασία Ιστορικών Συνόλων. Οι Πόλεις Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας Τομέας II
28.09.2005 Παναγιώτης Νικολαΐδης Αφαίρεση στις Διατάξεις με Νόημα – Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί στο Έργο του M.C. Escher Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Ιωάννης Μελανίτης Πρότυπα και Βιολογικές Δυναμικές στην Αρχιτεκτονική και την τέχνη Τομέας ΙΙΙ
28.09.2005 Παναγιώτης Στρατάκης Προϋποθέσεις χωρικής οργάνωσης και τοπικής οργάνωσης στον αγροτικό χώρο: η περίπτωση της Κρήτης Τομέας II

Σελίδες