Ενεργές Διδακτορικές Διατριβές

Ακολουθεί κατάλογος ενεργών (υπό εκπόνηση) διδακτορικών διατριβών για τις οποίες έχει γίνει έναρξη εντός της τελευταίας πενταετίας, και το θέμα τους έχει περάσει από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Ημερομηνία Έναρξης Ερευνητής Τίτλος Τομέας
06.10.2010 Στεργία Σαραντοπούλου Τοπιακές γενεαλογίες: Φουκωικά μεθοδολογικά Τομέας ΙΙΙ
06.10.2010 Γεώργιος Γράμψας Ο ρόλος της Αγοράς Γης στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό του αστικού χώρου στην Ελλάδα Τομέας II
06.10.2010 Γεωργία-Κωνσταντίνα Αντζάμπου Χώρος και κίνηση. Ένας συνεχής και παραγωγικός διάλογος Τομέας ΙΙΙ
06.10.2010 Αμαλία Κουδούνη Ο πολεοδομικός σχεδιασμός (1ου & 2ου επιπέδου) και τα προβλήματα εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων Τομέας II
06.10.2010 Παναγιώτης Βουλέλλης Φέρουσα ικανότητα και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Οφέλη σε οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Τομέας II
14.07.2010 Παναγιώτα Παπαργυροπούλου Διερεύνηση της τυπολογίας της παραθεριστικής κατοικίας στην Αίγινα Τομέας Ι
14.07.2010 Ελένη Μητάκου Η πόλη της Αθήνας μέσα από τις σύγχρονες ελληνικές ταινίες Τομέας II
23.06.2010 Σταύρος Μαρτίνος Στάμος Παπαδάκης: Ανάμεσα σε δύο ακτές Τομέας Ι
12.05.2010 Yi Dae Man Topological – Spatial Similarities in Religious Architecture during the Byzantine Era and the Corresponding Period in the Oriental World Τομέας Ι
28.04.2010 Ηώ-Υπαπαντή Αγγελή Η ανθρώπινη μορφή στο έργο του Νίκου Κεσσανλή Τομέας Ι
28.04.2010 Μυριάνθη Μουσά Η υλοποίηση του οράματος για τον Τουρισμό μέσα από την αρχιτεκτονική των Ξενία Τομέας Ι
17.02.2010 Ελένη Κουσκούτη Η αρχιτεκτονική των καπναποθηκών Τομέας Ι
17.02.2010 Αναστασία Τσολάκη Αναβάθμιση του σύγχρονου αστικού ιστού και βελτίωση του μικροκλίματος μέσω του σχεδιασμού των υπαιθρίων χώρων με βιοκλιματικά κριτήρια Τομέας II
20.01.2010 Λήδα Βουτσινά Η παιγνιώδης δράση ως διαφοροποιητική μηχανή: Από τον τροπισμό στο συμβαντικό πλεόνασμα Τομέας ΙΙΙ
02.12.2009 Κωνσταντίνα Μπασιάκου Ταξινομήσεις και Αναπαραστάσεις του Αστικού Χώρου: Η συμβολική συγκρότηση των Δυτικών Συνοικιών στη Θεσσαλονίκη Τομέας II
21.10.2009 Noormohammadan Meghdad Βιοκλιματικός αστικός σχεδιασμός. Η περίπτωση της πόλης Γιάζντ του Ιράν Τομέας II
21.10.2009 Σορβανή Νικολία-Χαραλαμπία Διαπολιτισμική προσέγγιση του σώματος: Η εξέλιξη της εργονομίας στον 20ο αιώνα Τομέας ΙΙΙ
15.07.2009 Φωκαΐδης Πέτρος Η έννοια του αποικιακού αρχείου: Πολιτικές του χώρου και της αρχιτεκτονικής Τομέας Ι
24.06.2009 Σουβατζίδου Βικτωρία - Ναρίνα Το μπαλκόνι της αστικής πολυκατοικίας και η συγκρότηση της χωρικής εμπειρίας όπως εγγράφεται στην Νεοελληνική ποίηση Τομέας ΙΙΙ
06.05.2009 Αιμιλία Καραμούζη Φωτεινά Αναπτύγματα της Αρχιτεκτονικής μέσω της Τεχνολογίας. Μελέτη της αντίληψης του φωτός ως δομικού και συνθετικού εργαλείου. Τομέας IV
06.05.2009 Γκατσόπουλος Παναγιώτης Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με γνώμονα την επίδραση της βλάστησης στο μικροκλίμα του αστικού Περιβάλλοντος. Διερεύνηση παραγόντων σε επίπεδο κτιρίου - δρόμου – οικοδομικού τετραγώνου Τομέας IV
29.04.2009 Κάτου Μαρία Γυναίκες Αρχιτέκτονες στην Αθήνα: Διαβάζοντας τις προσωπικές και εργασιακές διαδρομές τους Τομέας II
04.03.2009 Χρονάκη Αλεξάνδρα Κατασκευές του καθαρού στη μοντέρνα κατοικία Τομέας Ι
04.03.2009 Μελέτιος Μπακαούκας Διαδικασίες εξευγενισμού ( gentrification) στον εύθραυστο ελληνικό νησιωτικό χώρο. Ανισότητες, αντιφάσεις, διλήμματα. Ο ρόλος του σχεδιασμού Τομέας II
04.03.2009 Ιωάννης Καραγιάννης Η αντίληψη της ακουστικής σε αίθουσες ακροατηρίου μουσικής Jazz σε σχέση με φυσικές ακουστικέςπαραμέτρους και με στοιχεία του σχεδιασμού των αιθουσών Τομέας IV
04.02.2009 Σπυρίδων Ασημακόπουλος Κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού υψηλών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Τομέας IV
04.02.2009 Νικόλαος Γεωργακόπουλος Παράμετροι Αστικής Ανάπτυξης / Διάχυσης Περιφερειών Μητροπολιτικών Περιοχών. Τυπολογίες και Κεντρικότητες στο Δήμο Αχαρνών. Τομέας II
04.02.2009 Σπυρίδων Μούντριχας Από τη θέληση της εποχής στην πνευματική βούληση: Η μορφοποιητική δύναμη στο έργο του Mies van de Rohe Τομέας Ι
04.02.2009 Έλενα Μέσσιου Διαιρεμένες - Εγκαταλελλειμένες Πόλεις στον 20ο αιώνα. Η Περίπτωση της Αμμοχώδτου Τομέας II
04.02.2009 Σοφία Μαυρομμάτη Πόλεις του Μέλλοντος – Νέες Τεχνολογίες στο Αστικό Περιβάλλον (Smart Cities) Τομέας II

Σελίδες